Звіт директора школи за 2017-2018 н. р.

06/06/2018 0 від Наталія Ребекевша
Звіт директора школи за 2017-2018 н. р.

Презентация Microsoft PowerPointЗвіт директора школи Т.А. Регули про діяльність на посаді впродовж 2017-2018 н. р.
План звітної доповіді
– Загальна інформація про школу;
– Кадрове забезпечення;
– Методична робота;
– Навчальна діяльність учнів;
– Зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА;
– Виховна та позакласна робота;
– Правовиховна робота;
– Профорієнтаційна робота;
– Соціальний захист;
– Співпраця з батьками, громадськістю;
– Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників;
– Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– Фінансування, фінансово-господарська діяльність;
– Управлінська діяльність;
– Аналіз звернень громадян;
– Висновки та завдання на 2018-2019 н. р.

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді впродовж 2017-2018 н. р. Керуємося Положенням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України № 178 від 23.03.2005 р.

Як директор школи у своїй діяльності я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Школа є комунальною власністю Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, відповідно управління та фінансування здійснюється вказаним органом місцевого самоврядування.
Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1991 р., земельна ділянка має площу 2,5 га.

5 січня 2018 р. школа набула статусу опорного закладу загальної середньої освіти, до складу якого увійшли 3 філії – Судилківський та Білокриницький НВК і Лозичанська ЗОШ І ступеня. Станом на 01.06.2018 р. нараховується 631 учень в 30 класах. При цьому відсутні деякі класи: 1-й в Лозичанській і Білокриницькій філіях, 3-й і 4-й відповідно в Судилківській і Білокриницькій філіях. Для 1 учня 2-го класу (Білокриницька філія) і 4-х четверокласників (Лозичанська філія) забезпечено навчання за індивідуальною формою. З 01.09.2017 р. забезпечено роботу інклюзивного класу.

Для учнів, які проживають більше як за 3 км від закладу, організовано довіз на заняття 3-ма шкільними автобусами. Всього довозиться 168 учнів школи під керівництвом вихователів по автобусу Т. М. Ланової, І. Я. Лабунець, Ю. М .Колесник  з дотриманням правил організованого перевозу дітей.
У 2017-2018 н. р. в школі працювали 68 педагогічних працівників ( з них 13 сумісників, 48 працівників обслуговуючого персоналу, з них 6 – сезонні працівники.

На базі закладу проводяться заняття для двох дошкільних груп (у зв’язку з браком місця в основному приміщенні ДНЗ). Прикрим залишається той факт, що 19 дітей шкільного віку, закріплених за нашим мікрорайоном, навчаються в інших навчальних закладах.

В поточному навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Приємно зазначити, що на фоні відносного помолодшання нашого колективу (на 3 роки і середній вік становить 38 років) значно зріс фаховий рівень педагогів. За якісним складом педагогічних працівників школа виглядає таким чином:
«спеціаліст» – 7 (10,3 %)
«спеціаліст ІІ категорії» – 9 (13,2 %)
«спеціаліст І категорії» – 8 (11,8 %)
«спеціаліст вищої категорії» – 27 (64,7 %)
звання «старший вчитель» – 10 (14,7 %)
звання «вчитель-методист» – 8 (11,8 %)

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників як і в попередньому році становить 17 годин.

У школі діє система методичної роботи (керівник Т. М. Михальчук). Її сітка створена на діагностичній основі. В 2017-2018 н. р. педколектив продовжив роботу над проблемою «Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор опрної школи, завідувачі філій, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів.

Упродовж року на засіданнях методичної ради обговорювалися питання згідно планування методичної ради. Особливо ефективно та результативно розглядалися питання подальшого обговорення та впровадження Державного стандарту базової і загальної середньої освіти, здійснено глибокий аналіз нових навчальних програм, підручників, опрацьовано Рекомендації МОН молоді та спорту України; проаналізовано результативність виступу учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; обговорювались питання підготовки та узагальнення матеріалів на районну виставку «Освіта Шепетівщини на шляху реформування».
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних  та обласних семінарів, інших методичних заходів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, які були спрямовані на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Так на базі методичного кабінету проходили засідання 7 методичних об’єднань вчителів-предметників (Поліщук О. Д., Мілінчук І. А., Сіворакшина С. А., Грищук В. М., Устюшкіна Т. В., Сніховська Н. А.), творчої групи класних керівників (Береговська Н. О.), лабораторії невирішених проблем (Михальчук Т. М.), школи молодого та малодосвідченого вчителя (Болюх І. В.), школи ППД (Денисюк О. Г.), школи педмайстерності (Береговський Ю. В.), становлення вчителя (Мельник З. П.), школи ініціативності та підприємливості вчителя в умовах до профільної та профільної підготовки (Крисіна Н. П.). Було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету, проведено оперативні наради, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом: 9 педагогів пройшли курси при ХОІППО. Вчителі 4-А  кл. – Ткачук Н. А.та 4-Б кл. – Ковальська Г. А. пройшли навчання для вчителів першого класу, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти з 01.09. 2018 р.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2017-2018 н.р. відповідно графіка. У звітному році було про атестовано 12   педагогічних працівників, шестеро з них – педагогічні працівники Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст., 1 вчитель Білокриницької філії, 2 вчителі Лозичанської філії, 1 вихователь Лозичанського ДНЗ «Журавлик», 2 працівники Судилківського ДНЗ «Колосок» (наказ по школі № 51-од  від 30.03.2018 р. «Про результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н. р.»). У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег. Вчителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи.  Активну участь взяли педагоги школи,  які атестувалися, в місячнику педагогічної майстерності вчителів (Ткачук Н. А., Денисюк О. Г., Добровольська Н. В., Швець М. Б.), під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для подальшого  поширення досвід учителів Ткачук Н. А., Береговської Н. О., Крисіної Н. П., Денисюк О. Г. (протокол педради № 2 від 08.10.2017 р.).

За результатами  обласної  виставки  «Освіта Хмельниччини на шляху реформування-2017 » педагогів  Устюшкіну Т. В. та творчу групу вчителів-словесників: Бабак М. М., Мілінчук І. А., Дацюк Г. А. нагороджено Дипломами ІІ і ІІІ ступеня.

У 2017-2018 н. р. діяльність педагогічного колективу школи  була спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.  Для задоволення пізнавальних потреб учнів у школі  запроваджено факультативи, курси за вибором – 72 год., організовано роботу 23 гуртків, у закладі працює 5 спортивних секцій. Загалом гуртковою роботою охоплено 435 учнів.

Результати роботи були підтверджені кількістю переможців районних предметних олімпіад та призерів обласного етапу олімпіад (наказ по школі № 54-ОД від  03.04.2018 р.   «Про результати участі учнів школи у ІІ  та ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад з базових  дисциплін в 2015–2016 н.р.»;  протокол засідання методичної ради школи № 4 від 29.03.2018 р.)

Так, у 2017-2018 навчальному році у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін брали участь 50 учнів школи. Переможцями районних предметних олімпіад стали 20 учнів школи, що на 2 місця більше, ніж у 2016-2017 н. р., 5 учнів, як і минулоріч, стали призерами ІІІ (обласного) етапу олімпіад.

Продовжується робота вчителів-предметників зі здібними та обдарованими учнями щодо  написання науково-дослідницьких робіт. У 2017-2018 н. р.  у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН брали участь 12 учнів: 8 учнів середньої та старшої ланки й 4 учні початкової школи. Переможцями І етапу МАН стали 6 учнів, що на  3 учасники  більше у порівнянні з попереднім навчальним роком та  1 учень став призером ІІ (обласного етапу ) МАН.

Переможцями районного етапу конкурсу ім. П. Яцика стали: Власюк А. (3-Б кл., вч. Поліщук О. Д.), Шмельов Р. (4-Б кл., вч. Васик О. В.), Троян З. (6-Б кл., вч. Мілінчук І. А.), Мельник А. (9-А кл., вч. Дацюк Г. А.), Верхогляд А. (10-А кл.. вч. Дацюк Г. А.). Призерами: Валько С. – ІІ м. (4-А кл., вч. Ткачук Н. А.), Ковальчук К. ІІ м. (5-Б кл., вч. Бабак М. М.), Чижинська В.- ІІ м. (8-Б кл., вч. Бабак М. М.).

Сніховська О. (9-А кл.) стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «День рослин 2017» ( наказ МОНУ та НЕНЦУМ від 28.12.2017 р. № 87), учні 6-А класу: Семенюк Р., Сидорошин В., Дорожа В. нагороджені Дипломом ІІІ ст. МОН України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі творчості «За нашу свободу», Заремба Д. (5-Б кл.) – Дипломом ІІІ ст. за перемогу у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (керівник Сніховська Н.А.).

Учениці Шмигована С., Трохимчук Н, Сінтюк Я (9-А кл.) – тріо «Терція», стали Лауреатами Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна – країна талантів» у номінації «Вокал (авторська пісня)» та нагороджені Диплом І ст.,  Гончаровська А. (8-А кл.) – нагороджена Дипломом учасника Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна – країна талантів» у номінації «Вокал (естрадний)» (керівник Лукащук О.В.). Сніховська О. (9-А кл.) та Полішук І. (8-А кл.) стали переможцями Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна – країна талантів» у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та  нагороджені Дипломом І ст., Андрощук К. (7-Б кл.) – Дипломом ІІ ст.. Крижановська А. (8-Б кл.) Дипломом ІІІ ст. , (керівник Сніховська Н.А.). Загалом, учні школи впродовж І семестру 2017-2018 н. р. стали учасниками 11 мистецьких конкурсів (кер. Сніховська Н.А.).

Ковальчук Д. (4-А кл.) (кер. Ткачук Н. А.) та Фурманець О. (1-В кл.) (кер. Фурманець Л.В.) стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Крок до науки».

Литвиненко Д. стала учасником ХІ обласної дитячої  науково-практичної конференції юннатів Хмельниччини (керівник Семенюк Л. П.).

Вихованці Грищук В.М., вчителя біології, є щорічно активними учасниками обласного етапу Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста», про що свідчить Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА та Хмельницького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, якою нагороджена вчитель-предметник.

Команда хлопців Михальчук Є., Поліщук Я. (9-А кл.) та Островського Д. (8-А кл.) здобула ІІ м. у обласній спартакіаді  з шахів, а команда дівчат, у складі якої була Сінтюк Я (9-А кл.) – IV м. У цілому команда виборола ІІІ загальнокомандне місце.

У 2017-2018 н.р.  збірна команда  учнів 10-А, Б класів взяли участь у проведенні дебатів фіналу (ІІ етапу) учнівського конкурсу «Європа – це ми!» (керівник Демчук Л. П.)  та у  Всеукраїнському турнірі юних істориків (керівник Болюх І. В.).

Семенюк Р., учениця 6-А кл. (вч. Береговська Н.О.) стала призером Всеукраїнської інтернет-олімпіади з математки  та увійшла у десятку найкращих учнів Хмельниччини.

Мельник А. (9-А кл.) посіла ІІ м., Тригубець М. (9-А кл.)  – ІІ м. у обласному заочному конкурсі «Еврика в астрономії» (керівник Замурняк Г. Я.) ( наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 03.04.2018 р. № 159-од).

Тригубець Б. (10-А кл.) виборов ІІІ м. у регіональному конкурсі наукових робіт «Атомна енергетика і ми» (кер. Замурняк Г. Я.), а Сніховська О. (9-А кл.) – ІІ м. у номінації «Образотворче мистецтво» (кер. Сніховська Н. А.).

Чижинська В. (8-Б кл.) ІІ м. у І Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів (вч. Замурняк Г. Я.).

Сніховська О. (9-А кл.) – І м. та ІІІ м. , Сніховський М. (8-А кл.) – І м. Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних  фотоаматорів «Моя країна – Україна».

Сінтюк Я. (9-А кл.) учасник ІІ (обласного) етапу конкурсу художнього перекладу у номінації «Поезія» (кер. Власюк Л. В.).

Поліщук Д. (10-Б кл.) – призер (ІІІ м.) обласного конкурсу юних фотолюбителів «Ми – діти України».

Учні школи вибороли 3 призових місця у Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва «Смарагдові витоки» у м. Мукачеві: номінація  «Образотворче мистецтво» Поліщук І. (8-А кл.)- І м., Сніховська О. (9-А кл.) – ІІ м. , Товстюк Д. (8-А кл.) – ІІІ м.

10 учнів школи стали переможцями та призерами обласного заочного конкурс МАН «Юніор-технік»: Дипломи І ст. отримали Меленчук В. та Лановий М. (7-А кл.), Свірщук Ю. та Горбань Д. (8-А кл.), Михальчук Є., Самков К., Буднік В. (9-А кл.).    Дипломи ІІІ ст. – Верхогляд А., Островський О., Тригубець Б. (10-А кл.).

Учні школи взяли активну участь у Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2018 – Весняна сесія» й отримали 22 дипломи та 50 похвальних грамот. Переможців, призерів та учасників конкурсу підготували педагоги Рачок Ю. В., Тітор О. О., Власюк Л. В., Грицюк В. С., Гришук В. М., Мороз О. О., Мілінчук І. А., Устюшкіна Т. В., Шиманюк А. П.

Учні початкових класів стали активними учасниками олімпіади «На урок», а вчителі отримали свідоцтво про підготовку переможців даної олімпіади: Грицай С. І. – 5 переможців; Семенюк Л. П. – 7 переможців; Одудько Л .І. – 8 переможців та 5 призерів. 9 учнів взяли участь у міжнародній олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2018». (вч. Пипич Н. А.  та Одудько Л. І. нагороджені подякою  товариства «Всеосвіта»).

Педагогами школи були підготовлені та подані матеріали на наступні конкурси: Конкурс «День зустрічі птахів»: номінація «Агітаційна робота» (виготовлення листівок, Товстюк Д. (8-А кл.) та номінація «Найкращий організатор біологічних свят» ( Грищук В.М., вч. біології). Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Малюнок, вірш, лист до мами» (Тригубець Б., 10-А кл., вч. Мусійчук Є. В.). Верхогляд А. (10-А кл.) учасник Всеукраїнського конкурсу есе серед учнів 10 кл. «Моя майбутня професія)». Казмірчук Д. (11 кл.) стала учасником заочного етапу МАН «Використання фразеологізмів на прикладі творів О. Вишні», Сніховська  О. (9-А кл.) – переможець районного конкурсу «Моя майбутня професія» (вч. Бабак М. М.).

Учні школи взяли участь  у відкритому фестивалі-конкурсі творчої молоді «Срібне сяйво-2018» й вибороли певні результати: зведений хор школи (кер. Лукащук О.В.) посів І м.;  Гончаровська А. (8-А кл.) – І м., Трохимчук А. (9-А кл.) – ІІІ м., тріо «Терція» учасники у номінації «Естрадний спів». О. Сніховська (9-А кл.) – ІІ м., Андрощук К. (7-Б кл.) та Товстюк Д. (8-А кл.)  стали учасниками у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

Упродовж року педагоги школи залучали учнів до участі в Всеукраїнських та Міжнародних учнівських інтерактивних конкурсах з навчальних предметів: «Орлятко» – 9 учнів (кер. Роговська М. А.), «Грінвіч» – 54 учні (кер. Устюшкіна Т. В.), «Колосок» – 32 учні (кер. Ткачук Н .А.), «Кенгуру» – 355 учнів (кер. Береговська Н. О.), «Sunflover» – 10 учнів (кер. Денисюк О. Г.), «Соняшник» – 52 учні (кер. Бабак М. М.), Геліантус – 67 учнів (кер. Грицюк В. С.). Вищезгадані педагоги не тільки організували  відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів.

Педагоги школи протягом року  брали участь у різноманітних фахових конкурсах, заходах, конференціях, вебінарах тощо. 100 % педагогів школи отримали сертифікат онлайн-курсу «Вчимося жити разом» Крім того,  вчителі є активними учасниками різноманітних вебінарів, курсів: Демчук Л. П. – «5 способів організації уроку», «Відкритий світ лексики», «Казки не лише для дітей», «Відкрий Україну», «Читати не читати», «Розвиток вмінь аудіювання», «Онлайн-освіта». Автоматична перевірка домашніх та контрольних робіт на сайті ЯКлас»;  учасник міжнародного проекту e Iwinning; учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідеї В.  Сухомлинського про психологічне забезпечення НВП та сучасна освіта». Одудько Л. І., Добровольська Н. В., Михальчук Т. М., Береговська Н. О. –  «Критичне мислення для освітян». Одудько Л. І.  членом інтерактивної школи творчого вчителя, пройшла курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним». Пипич Н. А. – диплом тренера з національно-патріотичного виховання у м. Київ, учасник онлайн-зустрічі для підготовки по проведенню Дня гідності 2017  в Україні (платформa Ed Camp Ukraine); учасник вебінарів «Україна – є, була і буде!» та «Розвиток емоційного інтелекту в НУШ». Михальчук Т. М. – учасник Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» у м. Київ.  Сніховська Н.А. : публікація дослідницького проекту в освітньому порталі «Обучонок»; участь у міжнародній олімпіаді для вчителів «Сучасні освітні технології»; учасник Всеукраїнського семінару у м. Київ « Edutainment у початковій освіті»; учасник Міжнародної конференції «Ідеї модернізації художньо-естетичної освіти+ майстер-класи» (м. Львів); учасник обласного конкурсу вчителів образотворчого мистецтва «Подільський розпис»; учасник Всеукраїнського інтернет-марафону «Інноваційні технології та методики освіти». Ткачук Н. А. та Семенюк Л. П. – учасники регіональної науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу на засадах між предметної інтеграції у змісті початкової освіти» та подали власні матеріали:  Ткачук Н. А. – стаття «Можливості інтегрованих уроків у початковій школі та особливості їх проведення», Семенюк Л.П. – стаття «Інтегровані уроки у початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів». Швець М. Б. взяла участь  у проведенні експертизи  електронних версій проектів підручників для 1 кл. у ЗЗСО. Більшість педагогів школи активні учасники публікації уроків на «Urok.com.ua» «Абетка land». Плідно співпрацюють педагоги школи з видавництвами фахових журналів: Денисюк О. Г.  з журналом «Зарубіжна література», Семенюк Л. П. з журналом «Розкажіть онуку», Мельник З. П. з газетою «Здоров’я та фізична культура»,  Скавінська О., Мельник З. П., Ткачук Н. А. з журналом «Педагогічний вісник» тощо.

Вчителі школи взяли участь у Міжнародному конкурсі для вчителів «Українознавчі пріоритети НВП»: Семенюк Л.П., вчитель початкових класів – ІІІ м. (наказ ХОІППО від 10.05.2018 р. № 467), Ткачук Н. А., Демчук Л. П., Ковальчук С. В.  отримали Дипломи учасників.

Пипич Н.А. взяла участь у Всеукраїнській Школі для тренерів із національно-патріотичного виховання (наказ № 17 від 11.05.2018 р.).

Лукащук О.В.  посіла ІІ м. у відкритому фестивалі-конкурсі творчої молоді «Срібне сяйво-2018» у номінації «Естрадний спів».

Впродовж року працювали проблемні семінари: «Діяльність учителя на уроці у світлі сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу» (листопад, кер. Михальчук Т. М.); «Становлення повноцінної структури життєвої компетенції у профільній школі» (грудень, Н. П. Крисіна); «Виховуємо національне самоствердження в особистості (січень, Н. О. Береговська); «Соціалізація інноваційної особистості у навчально-виховному процесі» (березень, Михальчук Т. М.)

Ефективно працювала психологічна служба. Під керівництвом практичного психолога школи  Швець М.Б. були проведені заняття з різними категоріями педагогічних працівників, на яких обговорювалися питання: «Стратегія удосконалення самосвідомості вчителів, підвищення престижу школи.. (жовтень);  «Конфлікти в освіті. Шкільна медіація» (грудень); «Навчання і виховання успіхом» (лютий); «Комунікативні вміння вчителя. Педагогічна етика»  (квітень).

Продовжено роботу над експериментальними програмами «Рівний доступ до якісної освіти в умовах сільської школи» (керівник заступник директора Н.П. Крисіна), «Розвиток обдарованості шляхом впровадження технології критичного мислення» (шкільний рівень, кер. Т.М. Михальчук), діяльність в інтерактивній програмі науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України «Через національне самоствердження до процвітання».

В школі на належному рівні діє система профільного навчання (кер. Н. П. Крисіна). Впродовж 2017-2018 н.р. учні навчались за профілями іноземної філології. У 8-9-х класів здійснювалась допрофільна підготовка за рахунок поглибленого вивчення української мови, фізики та курсів за вибором.
Ефективність профільного навчання відстежувалась шляхом проведення моніторингу участі в олімпіадах, академічних конкурсах та рівня навчальних досягнень.

В результаті моніторингу маємо 63% якісний показник в 11 класі та 58 % в 10 класі з профільної англійської мови. Учні 9-А класу продемонстрували 53 % показник якості знань з фізики, 8-А класу – 50% якості знань з української мови.
За підсумками навчального року на майже вдвічі знизилась кількість відмінників, що не може не хвилювати. Проте якість знань за 2017-2018 н. р. становить 45 % , що майже на рівні 2016-2017 н. р. Позитивним є зниження кількості учнів, що мають середній і початковий рівні навчальних досягнень на 6 % і 5 % відповідно.

У 2017 – 2018 н. р. зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА, як і у попередні роки, здійснюється відповідно нормативно-правових документів, затверджених МОН України.

Результати ДПА в 4-х класах свідчать,що контрольну роботу з української мови писали 71 учень  На підставі поданих звітів   виявлено рівень навчальних досягнень учнів: 11 учнів (16%) виконали контрольну роботу на високому рівні, що  на 3 % більше у порівнянні з підсумками річного оцінювання (9 учнів – 13 %). 33 учні (46 %) склали ДПА на достатньому рівні, й це повністю співпадає з результатами річного оцінювання. 20 учнів (28 %) склали ДПА на середньому рівні, що на 3 % менше у порівнянні з річним оцінюванням (22 учні, що становить 31 %). 7 учнів (10 %) виявили початковий рівень знань при складанні ДПА, й це повністю співпадає з результатами річного оцінювання.. Під час аналізу  контрольних робіт з української мови встановлено, що  учні мають переважно середній та достатній рівень мовленнєвих і правописних умінь, практично уміють застосовувати мовні знання. Якість знань за підсумками ДПА становить 62 %, а за підсумками річного оцінювання – 59 %.

ДПА з математики складали 73 четвертокласники. При написанні контрольної роботи учні виявили наступні рівні знань: високий рівень – 21 учень (29 %), а це на 12 % більше у порівнянні з результатами річного оцінювання (12 учнів – 17 %). 24  учні написали контрольну роботу на достатньому рівні, що становить 33 % і  на 12 % менше у порівнянні з річним оцінюванням (33 учні становить 45 %). 23 учні (31%) виявили середній рівень знань, що на 5 % більше, ніж за підсумками річного оцінювання (19 учнів, 26 %). 5 учнів (7 %)  за результатами ДПА продемонстрували початковий рівень знань, а це на 5 % перевищує  у порівнянні з річним оцінюванням.  Якість знань за підсумками ДПА, як і за підсумками річного оцінювання становить 62 %.

 

Результати ДПА з української мови в 9-х класах засвідчують те, що 8 учнів (14 %) склали ДПА і закінчили 2017-2018 н. р. на початковому рівні знань. Середній рівень навчальних досягнень, як за підсумками річного оцінювання, так і за результатами ДПА виявив 21 учень (37 %). 17 учнів (30 %) виявили достатній рівень знань за підсумками ДПА, а за результатами річного оцінювання – 20 учнів, що становить 35 %. Позитивним є те, що за результатами ДПА збільшилась кількість учнів, які продемонстрували високий рівень навчальних досягнень: 11 учнів, що становить 19 % і це на 5 % більше у порівнянні з річним оцінюванням (8 учнів – 14 %).  Якість знань і за підсумками ДПА, і за підсумками   річного оцінювання становить 49 %. Аналіз робіт ДПА показав, що учні засвоїли правила правопису, вміють розрізняти межі речень, орієнтуються у розстановці розділових знаків. Це дає можливість констатувати, що вчителі – предметники Мусійчук Є. В. (9-А кл.),  Ковальчук С. В. (9-Б кл.) та Артерчук О. В. (9 кл. Лозичанської філії) творчо підходять до пошуку й освоєння таких освітніх форм, які роблять освітнь-виховний процес цікавим і захоплюючим, забезпечують умови для розвитку в учнів потягу до знань.

Аналіз робіт з математики показав, що початковий рівень знань виявили 2 учні, що становить 4 % як за результатами річного оцінювання, так і при складанні ДПА. Середній рівень знань при складанні ДПА мають 20 учнів (37 %), а це на 5 % менше у порівнянні з результатами річного оцінювання (24 учні – 42 %).   30 учнів (53 %) склали ДПА на достатньому рівні, що на 6 % більше у порівнянні з підсумками річного оцінювання (27 учнів – 47 %). Високий рівень навчальних досягнень   за підсумками ДПА мають 5 учнів (9 %), за результатами річного оцінювання – 4 учні (7 %) . Якість знань за підсумками ДПА – 62 %, а це на 8 % більше у порівнянні з річним оцінюванням (54 %). Учні переважно справились завданнями першої та другої частини, проявили ґрунтовні знання з вивчених тем. Це свідчить про те, що вчителі Береговська Н. О. (9-А кл.), Верхогляд Ю. Ю. (9-Б кл.) та Либіга Н. В. (9 кл. Лозичанської філії) приділяють належну увагу викладанню предмету, використовують інтерактивні методи навчання, які максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу школяра.

ДПА з української літератури складали 57 учнів 9-А, 9-Б кл. Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст. та 9 кл. Лозичанської філії.  За підсумками ДПА 5 учнів продемонстрували початковий рівень знань (9 %, а це на 3 % менше у порівнянні з результатами річного оцінювання: 7 учнів 12 %). На середній рівень склали ДПА 17 учнів, що становить 30 % й на 2 % менше у порівнянні з річним оцінюванням (18 учнів 32 %). 19 учнів (33 %) засвоїли навчальний матеріал за результатами ДПА на достатньому рівні, а за підсумками річного оцінювання – 18 учнів (32 %). Високий рівень навчальних досягнень продемонстрували 16 учнів, а це становить 28 % й на 4 % більше, ніж за підсумками річного оцінювання (14 учнів 24 %). Якість знань ДПА з української літератури становить 61 %, а це на 5 % більше у порівнянні з якістю знань річного оцінювання –  56 %. В основному учні підтвердили рівень навченості, орієнтуються в матеріалі, вміють робити висновки, аналізувати та порівнювати вивчені твори, що засвідчує про пошук вчителями-предметниками Мусійчук Є. В. (9-А кл.), Ковальчук С.В. (9-Б кл.) та Артерчук О.В.(9 кл. Лозичанської філії) оптимальних шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

 

Цьогоріч  ДПА у формі ЗНО складали 22 учні з 23 випускників. 1 учень – Одудько Я., звільнений від проходження ДПА (протокол педагогічної ради № 9 від 10.05.2018 р.).

Усі організаційні заходи щодо підготовки та  складання випускниками школи ДПА у формі ЗНО були проведені своєчасно та згідно Календарного  плану роботи.

Так, 22.05.2018 р. 1 учениця з 22 учнів (5%) складала ДПА з математики та виявила середній рівень знань, хоча за результатами річного оцінювання продемонструвала достатній рівень навчальних досягнень. Таким чином якість знань з математики становить 0%.

Аналіз ДПА з української мови свідчить про те, що українську мову 24.05.2018 р. складали 22 учні-випускники. Високий рівень навчальних досягнень за результатами як ДПА, так і річного оцінювання виявили 2 учні, що становить 9 %.  Достатній рівень виявили 7 учнів, що становить 32 %, а за результатами річного оцінювання -11 учнів (50 %). 12 випускників (54 %) склали ДПА з української мови на середньому рівні навчальних досягнень, а за підсумками річного оцінювання – 9 учнів (41 %). Негативним є те, що початковий рівень знань за результатами ДПА проявив 1 учень (5 %), а за підсумками річного оцінювання таких учнів не було. Якість знань за результатами ДПА становить 41 %, що значно менша від якості знань річного оцінювання – 59%.

01.06.2018 р. 1 учениця 11 кл. (5 %) складала ДПА з англійської мови та виявила достатній рівень знань як за результатами річного оцінювання, так і за підсумками ДПА. Якісний показник становить 100%.

ДПА з біології 04.06.2018 р. складали 5 учнів з 22 випускників, що становить 23 %. Позитивним є те, що результати як річного оцінювання, так і ДПА співпадають: 1 учениця (20%) склала ДПА на високому рівні, 1 учениця (20 %) – на достатньому рівні, 3 учнів (60 %) – на середньому рівні навчальних досягнень. Якість знань за підсумками ДПА, як і за результатами річного оцінювання, становить 40 %.

Історію України 06.06.2018 р. складали 21 учень  з 22, що становить 95 %. За підсумками ДПА, як і за підсумками річного оцінювання, високий рівень начальних досягнень виявили 2 учнів (9 %), хоча за  підсумками річного оцінювання  1 учень, що становить 5 %. 7 учнів, що становить 32 %, склали ДПА на достатній рівень навчальних досягнень і це на 2 % більше у порівнянні з річним оцінюванням. Середній рівень навчальних досягнень проявили 12 учнів (54 %), а за підсумками річного оцінювання – 10 учнів (47 %). Позитивним є те, що знизилась кількість учнів, які склали ДПА на початковий рівень знань: 1 учень (5 %), а за підсумками річного оцінювання – 4 учні (19 %). Якість знань за результатами ДПА становить 41 %, що на 7 % перевищує якість знань за підсумками річного оцінювання (34 %).

08.06.2018 р. 16 учнів – випускників (73%) складали ДПА з географії та проявили наступні рівні знань: високий рівень знань, як і за підсумками ДПА, не виявив жоден випускник, хоча за підсумками річного оцінювання – 1 учень (6 %). 5 учнів, а це становить 31 %, виявили як за результатами ДПА, так і за результатами річного оцінювання достатній рівень навчальних досягнень. Середній рівень знань за результатами ДПА проявили 10 учнів (63 %), а за підсумками річного оцінювання – 9 учнів (57 %).  Початковий рівень знань і за результатами ДПА, і за результатами річного оцінювання має 1 учень, що становить 6 %. Якість знань за підсумками ДПА становить 31 %, що на 6% менше у порівнянні з якістю знань річного оцінювання (37 %).

Отримані результати ДПА в 11 класі із вищезазначених предметів продемонстрували те, що окремі учні підтвердили свій рівень знань, в тому числі і Казмірчук Д.  отримала атестат із відзнакою та золоту медаль.

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов’язків, у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування на розвиток загальнолюдських цінностей, розуміння народних традицій.

У 2017-2018 н.р. класні керівники спрямовували свою діяльність на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Для задоволення пізнавальних потреб учнів у школі  запроваджено факультативи, курси за вибором – 72 год., організовано роботу 23 гуртків, 25 клубів за інтересами, 5 спортивних секцій. Загалом гуртковою роботою охоплено 435 учнів. І як результат натхненої праці педагогів та школярів маємо чудові результати: Сніховська О. (9-А кл.) переможець Всеукраїнського конкурсу «День рослин 2017» ( наказ МОНУ та НЕНЦУМ від 28.12. 2017 р. №87) та посіла ІІ м. у номінації «Образотворче мистецтво»(кер. Сніховська Н.А.) у регіональному конкурсі «Атомна енергетика і ми», учні Семенюк Р., Сидорошин В., Дорожа В. (6-А кл.), нагороджені Дипломом ІІІ ст.. МОН України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі творчості «За нашу свободу», Заремба Д. (5-Б кл.) – Дипломом ІІІ ст. за перемогу у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (керівник Сніховська Н. А.), Шмигована С., Трохимчук А., Сінтюк Я. (9-А кл., тріо «Терція») – стали Лауреатами Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна- країна талантів» у номінації «Вокал (авторська пісня)» та нагороджені Дипломом І ст.,  Гончаровська А. (8-А кл.) – нагороджена Дипломом учасника Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна – країна талантів» у номінації «Вокал (естрадний)» (керівник Лукащук О. В.), Сніховська О. (9-А кл.) та Полішук І. (8-А кл.) – переможці Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна – країна талантів» у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та  нагороджені Дипломом І ст., Андрощук К. (7-Б кл.) – Диплом ІІ ст., Крижановська А. (8-Б кл.) Дипломом ІІІ ст. , (керівник Сніховська Н. А.).

Вихованці клубу «Юний художник» (кер. Сніховська Н. А..) Сніховська О. (9-А кл.) – Ім. та ІІІ м. , Сніховський М. (8-А кл.) – І м. у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних  фотоаматорів «Моя країна- Україна», Поліщук Д. (10-Б кл.) – призер (ІІІ м.) обласного конкурсу юних фотолюбителів «Ми – діти України».

Учні школи вибороли 3 призових місця у Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва «Смарагдові витоки» у м. Мукачеві: номінація  «Образотворче мистецтво» Поліщук І. (8-А кл.) – І м., Сніховська О. (9-А кл.) – ІІ м. , Товстюк Д. (8-А кл.) – ІІІ м.

Педагогами школи були підготовлені та подані матеріали на наступні конкурси: Конкурс «День зустрічі птахів»: номінація «Агітаційна робота» (виготовлення листівок , Товстюк Д. (8-А кл.) та номінація «Найкращий організатор біологічних свят» (Грищук В.М., вч. біології). Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Малюнок, вірш, лист до мами» (Тригубець Б., 10-А кл., вч. Мусійчук Є. В.). Верхогляд А. (10-А кл.) учасник Всеукраїнського конкурсу есе серед учнів 10 кл. «Моя майбутня професія)», Сніховська  О. (9-А кл.) – переможець районного конкурсу «Моя майбутня професія» (вч. Бабак М. М.).

Учні школи взяли участь  у відкритому фестивалі-конкурсі творчої молоді «Срібне сяйво-2018» й вибороли певні результати: зведений хор школи (кер. Лукащук О.В.) посів І м.;  Гончаровська А. (8-А кл.) – І м., Трохимчук А. (9-А кл.) – ІІІ м. , тріо «Терція» учасники у номінації «Естрадний спів». О. Сніховська (9-А кл.) – ІІ м., Андрощук К. (7-Б кл.) та Товстюк Д. (8-А кл.)  стали учасниками у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

Джури рою «Скажені Вовкулаки» (кер. Береговський Ю.В.) вибороли перше місце у І етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл («Джура»)».

Вихованці клубу «Юний еколог» (кер. Грищук В. М.) – щорічні учасники обласного етапу Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста», про що свідчить Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА та Хмельницького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, якою нагороджена Вікторія Миколаївна.

Вихованці гуртка «Біла тура» (кер. Береговський Ю. В..), а саме: команда хлопців у складі: Михальчука Є., Поліщука Я. (9-А кл.) та Островського Д. (8-А кл.) здобула ІІ м. у обласній спартакіаді  з шахів, а команда дівчат, у складі якої була Сінтюк Я (9-А кл.)- IV м. У цілому збірна команда виборола ІІІ загальнокомандне місце.
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій проводиться згідно з чинним законодавством. На початок року було встановлено кількість таких учнів за категоріями:
– діти, позбавлені батьківського піклування – 9;
– діти – напівсироти – 29;
– діти розлучених батьків – 48;
– діти, що виховуються матерями-одиночками – 18;
– діти-інваліди – 7;
– діти з багатодітних сімей – 83;
– діти, батьки яких є учасниками АТО – 36;
– діти із сімей переселенців – 1;
Всього 230 учнів, більше половини є категорійними.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги. Для них було організовано:
– безкоштовні екскурсії та виставки;
– участь у фестивалі «Повір у себе»;
– подарунки до Новорічних та Різдвяних свят;
– оздоровлення в пришкільному таборі «Світлозар».

Діти, позбавлені батьківського піклування та учні з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування, оздоровлюються за бюджетний кошт.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. З цією метою в 2016-2017 н.р. було проведено ряд заходів. Учні школи взяли участь у трудових десантах, «Ярмарці професій». Класними керівниками проводились заходи:
– «Я обираю професію» – 4 кл.;
– «Моя майбутня професія» – 10 кл.;
– «Моя професія – мій вибір» (тренінг) – 11 кл.
Традиційною є участь наших учнів в конкурсі «Моє майбутнє з рідною землею», який проводиться за сприяння Благодійного фонду і АТ «Сварог». Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає соціально-психологічна служба, ефективно працює клуб «Профорієнтація» (керівник Л.І. Серветник). Анкетування, індивідуальна та групова робота, користування терміналом, консультації для батьків і дітей – все це сприяє більш якісному визначенню майбутньої професії.
Ґрунтовна профорієнтаційна робота з учнями має такі результати:
– вступили до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 11 (44%) учнів;
– вступили до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 14 (56%) випускників 11 класів;
– вступили до ПТНЗ – 20 (35,7%)

При цьому значна кількість наших учнів обирають фах відповідно профілів навчання.

Як бачимо, наша школа дає гарний старт випускникам в життя.
Виховання учня в школі, в сім’ї, суспільстві – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив школи працює в тісній співпраці з батьківським колективом. Батьки є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Чергові, з числа батьків, слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, які стоять на ВШК.

Впродовж 2017-2018 н.р. активно працював загальношкільний батьківський комітет. Під керівництвом голови батьківського комітету Л. А. Чернушич пройшло 4 засідання, на яких розглядалися різні аспекти діяльності школи, заслуховувалися звіти членів президії. Цікавим було засідання, на яких батьки ділились досвідом виховання обдарованих.
Хотілося б, щоб Рада школи (голова В .М. Грищук) була більш дієвою, брала активну участь у житті закладу.

Медичне обслуговування учнів школи було організовано відповідно нормативно-правової бази. Для цього в школі обладнано медпункт, де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне медичне обслуговування, забезпечує профілактику дитячих захворювань
Щорічно діти проходять медичне обстеження. Можемо робити висновки про покращення здоров’я наших вихованців. Відповідно до результатів медогляду 390 учнів перебуває на диспансерному обліку. З них 5 звільнені від занять фізкультурою, 10 віднесено до спецмедгрупи, 139 – до підготовчої групи (всі дані на рівні минулого року).
Всі працівники закладу допускаються до роботи тільки після медогляду, результати якого фіксуються в санітарних книжках.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування учнів. Організація харчування знаходиться в правовому полі, згідно якого учні школи І ступеня (238 чоловік) та діти пільгових категорій (27 чоловік) харчуються за рахунок коштів сільської ради. З метою здешевлення обідів для решти школярів залучаються спонсори, які надають допомогу у вигляді овочів. Гаряче харчування здійснюється у шкільній їдальні згідно графіка на 1-4 перервах. Кухарем М. М. Ямською, працівниками їдальні забезпечено дотримання всіх санітарних норм, естетичний вигляд посуду, який систематично оновлюється. Таким чином, харчуванням охоплено 100% учнів. Забезпечено оздоровлення в пришкільному літньому оздоровчому таборі «Світлозар» всіх бажаючих учнів.
Формування основ здорового способу життя здійснюється через проведення шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоров’я». Педагоги З. П. Мельник, Л .І. Серветник, Т. М. Гордійчук, Н. А. Сніховська, Т. А. Регула є сертифікованими тренерами і проводять з учнями тренінги за програмами: «Корисні звички», «Цікаво про корисне» (1-4 кл.), «Рівний рівному» (5-9 кл.), «Захисти себе від ВІЛ» (10-11 кл.), «Маршрут безпеки» (8-9 кл.), «Чесна гра» (5-11 кл.).

Впродовж 2017-2018 н.р. проводилась належна робота служби охорони праці (керівник Н.Г. Ребекевша), спрямована на дотримання правил охорони праці та техніки безпеки учнями та працівниками закладу. Було проведено вступні, необхідні цільові, повторні та позапланові інструктажі. Переглянуто, розроблено та затверджено 26 інструкцій з охорони праці. Видано 28 наказів по школі з вищевказаних питань. З учнями проведено ряд заходів, фотозвіти про які було надано до відділу освіти та культури Судилківської сільської ради. Проте, впродовж року сталося 4 випадки травматизму невиробничого характеру, що свідчить про неналежний рівень роботи з профілактики травматизму.

Адміністрація школи при тісній підтримці голови Судилківської сільської ради Т. М. Котик  постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманням її в робочому стані. Детальна інформація про надходження коштів і їх використання міститься за посиланням http://www.sydschool.org.ua/koshtorisi-na-1-travnya-2018-roku/.      

Впродовж року було повністю перекрито дах школи, замінено всі вікна на енергозберігаючі, здійснено утеплення школи, вкладено бруківку у внутрішньому дворі, обладнано медіа теку та ресурсну кімнату, придбано 2 шкільних автобуси.

Хочу щиро подякувати за підтримку батькам учнів, голові батьківського комітету Чернушич Л. А, депутату Верховної Ради Мацолі Р. М., депутату обласної ради Мовсісяну В. М., голові Судилківської сільської ради Котик Т. М.

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом ВШК та календарних планів і планів виховної роботи. Адміністрація використовує різноманітні форми контролю, за станом НВП, передусім такі традиційні, як вивчення стану викладання предметів, виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, іншої шкільної документації. Аналіз результатів контролю знаходить відображення в рішеннях педради, відповідних наказах по школі.

Директором школи здійснюється систематичний прийом громадян. Як свідчить аналіз журналу обліку особистого прийому громадян, найчастіше звертались з таких питань:
– прибуття учнів – 7;
– питання вакансій – 2;
– організація навчально-виховного процесу – 3.
Більшість питань (крім вакантних) вирішено позитивно. Суттєве зменшення звернень громадян свідчить про прозорість діяльності колективу, тісну співпрацю між усіма учасниками навчально-виховного процесу.
63 % завдань перспективного плану розвитку школи на 2017-2018 н.р. виконані, а отже, ми на правильному шляху.

Виходячи з вищесказаного, виконуючи завдання державного законодавства, нормативних документів МОН України, місцевих органів управління освітою, враховуючи план роботи на 2017–2018 н.р. і перспективний план роботи школи на наступний навчальний рік, хочу окреслити найважливіші завдання на 2018-2019 н.р.:

 1. Підняти вплив місцевої громади на формування локальної освітньої політики з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей ринку праці на основі державної освітньої політики.
  2. Створити нове освітнє середовище, орієнтоване на потреби учня в освітньому процесі.
  3. Забезпечити виконання стандартів освіти шляхом покращення матеріально-технічної бази школи.
  4. Наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії людини.
  5. Забезпечити якісне формування ключових компетентностей нової української школи.
  6. Забезпечити державну політику щодо вирішення енергоощадних задач та впровадження системних рішень зменшення споживання енергоносіїв.
  7. Забезпечити максимальну прозорість процесів управління школою, ефективність роботи педагогів, можливість індивідуального підходу до навчання шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.
  8. Створити якісно нову сучасну базу для харчування учнів школи.
  9. Забезпечення належного здоров’я учнів шляхом подальшого впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.

Успіх керівника – це успіх всіх членів колективу, всіх учасників навчально-виховного процесу. Адже МИ завжди складається з безліч різних яскравих Я. Східна мудрість говорить: «Кожен шукає справу до душі або знаходить в собі мудрість робити свою справу з душею». Найвищий результат досягається там, де справа робиться з душею, з любов’ю, адже працює принцип «єдності думки і дії», що відкриває наші внутрішні резерви. Самеза таких умов створюється дружна атмосфера плідної творчої співпраці, коли кожен відчуває свою відповідальність за кінцевий результат нашої справи – виховання майбутніх творців історії України.

Хочу побажати, щоб наші напрацювання найближчим часом доповнилися втіленням у реальні справи. Попереду ще багато складної, кропіткої роботи. Хочу, щоб у новому навчальному році девізом нашого колективу стали такі слова: «Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх».