Звіт директора школи про діяльність у 2014-2015 н.р.

18/06/2015 0 від Наталія Ребекевша
Звіт директора школи про діяльність у 2014-2015 н.р.

ЗвітЗакінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді впродовж 2014-2015 н.р. На цих зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України № 178 23.03.2005 р. Як директор школи, у своїй діяльності я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Судилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Шепетівської районної ради Хмельницької області. Управління та фінансування здійснюються управлінням освіти, молоді та спорту Шепетівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.
Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1991 р., земельна ділянка має площу 2,5 га.
У 2014-2015 н.р. в школі працювали 42 педагогічних працівники, 34 працівники обслуговуючого персоналу, з них 6 – сезонні працівники. Навчання завершили 453 учні (на 16 більше в порівнянні з минулим роком) у 22 класах (функціонував тільки один 10-й клас). Таким чином, на 3 учні збільшилась середня наповнюваність. 1 учень закінчив 11 клас за екстернатною формою навчання. На базі закладу проводяться заняття для двох дошкільних груп (у зв’язку з браком місця в основному приміщенні ДНЗ). Прикрим залишається той факт, що 19 учнів відвідують інші навчальні заклади. Критичною залишається ситуація щодо кількості учнів в 9-х і 10-х класах.
В поточному навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті якості. За якісним складом педагогічних працівників школа виглядає таким чином:
«спеціаліст» – 4 (9,5%)
«спеціаліст ІІ категорії» – 5 (11,9%)
«спеціаліст І категорії» – 5 (11,9%)
«спеціаліст вищої категорії» – 28 (66,7%)
звання «старший вчитель» – 10 (23,8%)
звання «вчитель-методист» – 5 (11,9%)
З вказаних показників можна зробити висновок про зростання кваліфікаційного рівня наших педагогів
Впродовж 2014-2015 н.р. середній вік педагогів зріс на 3 роки і становить 43 роки. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників, як і в попередньому році, становить 17 годин.
Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога є вміння працювати з комп’ютером. 96% вчителів пройшли навчання і мають відповідні посвідчення за програмою «Intel – навчання для майбутнього». Тому вчитель початкових класів О.Д.Поліщук продовжила викладати курс за вибором «Сходинки до інформатики», а Н.А.Сніховська забезпечила належне викладання даного предмету в 2-х і 3-х класах, який відповідно нових Державних стандартів входить до інваріантної складової.
Колектив школи минулого навчального року гідно представив себе у конкурсі «Відкритий світ» і ввійшов у список претендентів на отримання відповідного забезпечення, яке так і не надійшло в школу з невідомих причин.
У школі діє система методичної роботи (керівник Т.М.Михальчук). ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. В 2014-2015 н.р. педколектив завершив роботу над проблемою «Демократизація, диференціація, гуманізація як першооснова нової якості шкільної освіти у формуванні і розвитку компетентностей учасників навчально-виховного процесу».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директори шкіл, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів освітнього округу
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися питання згідно планування методичної ради. Особливо ефективно та результативно розглядалися питання подальшого обговорення та подальшого впровадження Державного стандарту базової і загальної середньої освіти, здійснено глибокий аналіз нових навчальних програм, підручників, опрацьовано Рекомендації МОН молоді та спорту України; проаналізовано результативність виступу учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; обговорювались питання підготовки та узагальнення матеріалів на районну виставку «Освіта Шепетівщини на шляху реформування».
Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, які були спрямовані на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Так, на базі методичного кабінету проходили засідання 7 методичних об’єднань вчителів-предметників, творчої групи класних керівників, лабораторії невирішених проблем, школи молодого та малодосвідченого вчителя, шкіл ППД, педмайстерності, становлення вчителя, ініціативності та підприємливості вчителя в умовах до профільної та профільної підготовки. Було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету, проведено оперативні наради, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.
У 2014-2015 навчальному році у школі працювало 3 молодих спеціалісти. Усі вони працювали під наставництвом досвідчених педагогів за чітко розробленим планом : Дацюк Г.А. під наставництвом Яржемської А.А.; Машківський А.А.. – Мушинський В.Л., Казалінова Н.М.- Береговська Н.О. Суттєву допомогу в методичній підтримці молоді вчителі отримували в «Школі молодого вчителя», якою керує Болюх І.В., вчитель історії, вчитель вищої категорії,старший вчитель .
У лютому 2015 року вчителями були проведені відкриті уроки в рамках декади молодого спеціаліста. Особливо слід відмітити уроки Верхогляд Ю.Ю., Ковальчук Н.Ю., Машківського А.А. Учасники Школи молодого вчителя брали активну участь в МО освітнього округу, району.
Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2014-2015 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли 29 вчителів: 10 педагогів пройшли курси на базі ХОІППО, 19 педагогів на базі школи, які проводили провідні спеціалісти ХОІППО.
Атестація педагогів школи здійснювалась у 2014-2015 н.р. згідно з перспективним планом. У звітному році було проатестовано10 педагогічних працівників (наказ по школі №57-од від 25.03. 2015 р. «Про результати атестації педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.»). Активну участь взяли педагоги школи, які атестувалися, в місячнику педагогічної майстерності вчителів (Михальчук Т.М., Береговський Ю.В., Семенюк Л.П., Поліщук О.Д.), під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.
Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для подальшого поширення досвід учителя Т.М. Михальчук з теми «Формування загальноєвропейського світогляду на уроках іноземної мови»; досвід учителя Ю.В. Береговського з теми «Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі вивчення історії як ефективний механізм формування учнівських компетенцій», В.Д. Мазур з теми «Проблемно-пощукове навчання на уроках словесності», Л.П. Семенюк «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів шляхом застосування технології критичного мислення у контексті особистісно орієнтованого підходу».
Творчі доробки вчителів були представлені на щорічній районній виставці-ярмарку педагогічних ідей. Від школи було подано 6 посібників, усі матеріали були оформлені у відповідності до вимог й посіли 1 місце у районному етапі виставки.
У 2014-2015 н.р. діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття з математики, інформатики, англійської мови; організовано роботу курсів за вибором; роботу 13 гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання.
Як результат, в звітному навчальному році на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні школи отримали 37 призових місць, що на 2 призових місця менше, ніж у 2013-2014 н. р.: призерами районних предметних олімпіад стали 20 учнів школи, що на один учень більше у порівнянні з 2013-2014н.р.; переможцями районних предметних олімпіад стали 17 учнів школи, що на 3 менше ніж у минулому навчальному році. Переможцями ІІІ етапу предметних олімпіад стали 7 учнів: англійська мова: Басюк О. (9-А кл., ІІІ м., вч. Семікова Н.П.).; німецька мова: Казмірчук Д. (8-Б кл., ІІІ м. вч. Ковальчук Н.Ю.), Михальчук Я. (11-А кл., ІІІ м., вч. Михальчук Т.М.); географія: Чернушич В. (11-Б кл., ІІІ м., вч. Грицюк В.С.); математика: Верхогляд А. (7-А кл., ІІІ м., вч. Хоміч Р.В.); трудове навчання: Войтюк Н. (11-А кл, ІІІ м. вч. Давидюк С.В.)
Впродовж 2014-2015 н.р. помітне покращення роботи вчителів-предметників із здібними та обдарованими учнями, які брали участь у написанні науково-дослідницьких робіт. Так, у 2014-2015 н.р. у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН брали участь 14 учнів (на 4 більше, ніж у минулому 2013-2014 н.р.). Переможцями стали 5 учнів, що на один учасник менше, ніж у 2013-2014 н.р.: Юрчук А. (10кл., вч. Верхогляд Ю.Ю.), Толочко В.(11кл., вч. Регула Т.А..), Головач С. (11 кл., вч. Грищук В.М.), Белешко С. (10 кл., вч. Береговський Ю.В.), Чернушич В. (11 кл., вч. Грицюк В.С.). Призерами обласного етапу МАН стала одна учениця: Толочко В., яка посіла почесне ІІ місце, що на 4 менше у порівнянні з 2013-2014 н.р. Юрчук А. , учениця 10 кл., з об’єктивних причин, не взяла участі у ІІ етапі МАН.
Позитивним є те, що у порівнянні з минулими навчальним роком у 2014-2015 н.р. збільшилась активність учнів початкових класів у написанні наукових робіт реферативного характеру: 2013-2014 н.р. – 3 учасники, 2014-2015 н.р. – 5 учасників. Особливо була відзначена робота Слободзяна М. , учня 3-А кл. (вч. Семенюк Л.П.) на тему «Як вирощувати перепелів у домашніх умовах».
Активними в організації й проведенні Всеукраїнських інтерактивних конкурсів були координатори: Береговська Н.О «Кенгуру»- 375 учасників., Бабак М.М. «Соняшник» – 47 учасників, Ткачук Н.А. «Колосок осінній» – 26 учасників, «Колосок весняний» – 44 учасник, Береговський Ю.В. «Кришталева сова» – 20 учасників, Устюшкіна Т.В. «Грінвіч» – 25 учасників. Вони не тільки організували відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів.
Активну участь взяли учні школи і в конкурсі ім. Т.Г. Шевченка (Казмірчук Д., 8-Б кл. та Сніховська О., 6-А кл. – І м., Супрун В., 9-А кл.- ІІ м. у районному етапі, Сніховська О., 6-А кл. – ІІІ м. у обласному етапі конкурсу). У Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика Казмірчук А., 3-Б кл. – І м., Алексюк Н. ,4-А кл. – ІІ м., Силянчик М. – ІІІ м., Чижинська В. – ІІІ м., Сніховська О., 6-А кл. – І м., Мельник А. 6-А кл. – ІІІ м., Казмірчук Д., 8-Б кл., – ІІ м., Горобей С., 10 кл. – ІІІ м., Горбань С., 11-А кл. – ІІІ м., Толочко В., 11-Б кл. – І м у районному етапі конкурсу, Сніховська О., 6-А кл. – ІІІ м. в обласному етапі).
Учні школи є активними учасниками заочних конкурсів: Юрчук А., 10 кл. – І м. у заочному обласному конкурсі «Цікаві математичні ідеї», Лакей Ю., 10 кл. – ІІ м. у заочному конкурсі «Інформаційні технології». Белешко С., 10 кл., отримала Диплом за кращий виступ у секції «Особливості формування законодавства України» на ІІ обласній учнівській конференції «Перспективи розвитку сучасної науки».
Активні учні і у різноманітних конкурсах мистецького спрямування: у 2014-2015 н.р. учні школи посіли 31 І місце на районному етапі, 19 перших місць на обласному етапі проведення конкурсів. 11 учнів стали учасниками та 5 призерами конкурсів на Всеукраїнському рівні: конкурс малюнка, ілюстрацій та фотографій «Місячний кіт» (Сніховська О, 6-А кл.), конкурс «Моє майбутнє з рідною землею», фотомистецтва «Каледар CLOBE – 2015», «.Новорічна іграшка», «Ялинка Святого Миколая», «Пряниковий будиночок», «ЕКО-клас».
Педагоги школи протягом року брали участь у фахових конкурсах: Болюх І.В. стала лауреатом обласного етапу конкурсу «Вчитель року-2015», Бабак М.М., Кузьмінська К.М. посіли почесне ІІ м. на районному етапі конкурсу. Конкурс «Вчитель-новатор» (Денисюк О.Г., Сніховська Н.А., Демчук Л.П., Демчук С.О., Одудько Л.І.), . Демчук Л.П., вчитель англійської мови – учасник Всеукраїнської Євровікторини. Денисюк О.Г., вчитель світової літератури – учасник фестивалю творчих робіт вчителів-словесників «Україна в моєму Серці». Яржемська А.А. вчитель української мови та літератури – учасник засідання обласного круглого столу «Від Шевченка до сьогодення». Педагоги школи – активні учасники вебінарів районного, обласного та всеукраїнського рівнів: «Самосвіта як основний фактор удосконалення педмайстерності розвитку професійної компетентності та підвищення якості НВП» (Денисюк О.Г., Береговський Ю.В., Болюх І.В.), «Дитина не хоче вчитися. Як переконати дитину, що вчитися потрібно й цікаво» (вчителі початкових класів) та інші.
Матеріали навчальних кабінетів української мови і літератури (вч. Мусійчук Є.В.), англійської мови (вч. Семікова Н.П.), трудового навчання (вч. Давидюк С.В.) були відзначені у конкурсі «100 кращих кабінетів ЗНЗ-2014» і посіли ІІІ рейтингове місце на Всеукраїнському етапі конкурсу.
Впродовж року працювали проблемні семінари: «Науково-методич-ний супровід професійного зростання вчителів в умовах упровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти» (Т.М. Михальчук), «Організація науково-методичної роботи вчителя над реалізацією проблемної теми в умовах освітнього округу» (Н, П. Крисіна) «Роль особистості класного керівника у формуванні творчо працездатного учнівського колективу» (Н.О. Береговська ), «Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя та особистісних компетенцій» (Т.М. Михальчук )
Ефективно працював психолого-педагогічний семінар під керівництвом практичного психолога школи Шмельової Т.М. Впродовж року були проведені заняття з різними категоріями педагогічних працівників, на яких обговорювалися питання: Особливості роботи з учнями з різними типами нервової системи (жовтень); Формування психологічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками (грудень); Психологічна характеристика креативності. Роль вчителя у розвитку креативних здібностей учнів (лютий); Професійне та емоційне вигоряння педагога (квітень)
Протягом року вчителі школи активно відвідували районні семінари та заходи, брали участь у науково-практичних конференціях : Береговский Ю.В., вчитель історії та ЗВ – «Створення відповідного інформаційного простору – найважливіший компонент освіченого середовища обдарованих», Поліщук О.Д, вчитель початкових класів – «Формування життєвої компетентності обдарованих дітей у ДНЗ і початковій школі» тощо.
У поточному навчальному році вчителі школи проводили позакласні заходи в межах районних, загальношкільних місячників, декад, тижнів. Найбільш результативно та якісно проведені такі тижні: математики (вчителі, Верхогляд Ю.Ю., Хоміч Р.В.), біології (вч. Грищук В.М.), української мови та літератури (вч. Мусійчук Є.В., Яржемська А.А., Бабак М.М.), іноземної мови (вч. Власюк Л.В.,Ковальчук Н.Ю., Демчук Л.П., Семікова Н.П.), образотворчого мистецтва (Сніховська Н.А.).
У 2014-2015 н.р. навчальний заклад став переможцем Всеукраїнського конкурсу моделей превентивної освіти і учасником Всеукраїнської конференції «Європейські стандарти превентивної освіти: досвід і перспективи», а також взяв участь у конкурсі «Школа – джерело талантів».
На базі школи у 2014-2015 н.р. відбулося два обласних семінари: круглий стіл «Превентивна освіта. Перспективи розвитку «Школи, дружньої до дитини» (листопад), «Формування здорового способу життя навчального закладу у проекції партнерських відносин учасників НВП»( травень), спільне засідання виїзної педагогічної ради з питань удосконалення НВП (травень).
Продовжено роботу над експериментальними програмами «Рівний доступ до якісної освіти в умовах сільської школи» (вже на обласному рівні, керівник старший викладач ХОІППО Ю.М.Каліночкіна і заступник директоа Н.П.Крисіна), «Розвиток обдарованості шляхом впровадження технології критичного мислення» (шкільний рівень, кер.Т.М.Михальчук).
Проте, на низькому рівні залишається діяльність педагогів щодо обміну досвідом через періодичні видання. Таку роботу здійснює тільки вчитель світової літератури О.Г.Денисюк. Публікації у пресі решти педагогів обмежуються лише короткими замітками у районних виданнях. На шкільному сайті свої методичні знахідки розмістили лише 17 вчителів.
Для учнів, які проживають більше як за 3 км від закладу організовано довіз на заняття шкільним автобусом. Всього довозиться 96 учнів школи та 50 учнів освітнього округу під керівництвом вихователя по автобусу К.М.Кузьмінської з дотриманням правил організованого перевозу дітей. Хочу зазначити, що в період критичної ситуації з пальним учні доїжджали до школи рейсовими автобусами, де це можливо.
В школі існує система профільного навчання (кер. Н.П.Крисіна). Впродовж 2014-2015 н.р. учні навчались за такими профілями:
10 клас – профіль української філології, 11-А – профіль іноземної філології, 11-Б – фізико-математичний. В 8-9-х класах проводилась допрофільна підготовка за рахунок поглибленого вивчення математики та курсів за вибором.
Ефективність профільного навчання відстежувалась шляхом проведення моніторингу участі в олімпіадах, академічних конкурсах та рівня навчальних досягнень.
В результаті моніторингу встановлено, що якісний показник з української мови в 10 класі становить 66%, учні 11-А класу показали 50% якості знань з профільної англійської мови; на високому й достатньому рівнях 40 % учнів 11-Б класу засвоїли програми з математики, 63% – з фізики.
За підсумками навчального року дещо зросла кількість відмінників – 35 учнів ( 8,7%). Якість знань за 2014-2015 н. р. становить 44 % , що на 12% менше в порівнянні з І семестром 2014-2015 н. р. Високий рівень навчальних досягнень мають 82 учня (20% ), що на 6% більше ніж у І семестрі 2014-2015 н. р. Як і в І семестрі поточного навчального року, переважає середній рівень знань – 179 учнів (44%), що на 7% більше у порівнянні з І семестром, достатній рівень знань становить – 98 учнів, що становить 24%, а це на 18% менше ніж у І семестрі 2014-2015 н. р.), початковий рівень мають 48 учнів -12% (на 3% більше у порівнянні з І семестром). Такий стан справ вказує на необхідність використання індивідуального підходу до учнів кожним вчителем.
На базі школи продовжив свою діяльність Судилківський освітній округ, (Білокриницький НВК ; Судилківський НВК, Лозичанська ЗОШ І-ІІ, Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст.), в якому навчається 625 учнів, працює 85 вчителів. Крім вище вказаних шкіл до освітнього округу входять такі установи: ДНЗ, ДЮСШ «Колос», Судилківський Будинок культури, Грицівська ШСЗ, Шепетівський клуб ТСОУ. В роботі округу використовується матеріально-технічна база опорної школи для вивчення інформатики, фізичної культури, технологій . З метою рівного доступу до якісної освіти для учнів округу працюють 6 курсів за вибором, 2 елективних курси, 14 гуртків, 3 міжшкільні факультативи, дистанційний курс за вибором. В минулому році 12 учнів отримали посвідчення водія категорії «В», 5 категорії «С».
Навчання учнів округу здійснювалось на достатньому рівні під керівництвом Н.П.Крисіної. Проте, в силу об’єктивних причин (погодні умови) траплялись поодинокі випадки, коли на уроках було багато відсутніх. Тому доцільно подумати про розширення навчання учнів округу і за дистанційною формою.
Впродовж звітного періоду вчитель інформатики О.Мороз продовжив використання дистанційної платформи навчання на базі модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle.
У 2015 р. зовнішнє незалежне оцінювання здійснювалося відповідно нормативно-правових документів, затверджених МОН України.
Процес підготовки до проведення ЗНО відбувався в нормативно-правовому полі системно й злагоджено (кер. Т.М.Михальчук). Адміністрацією закладу, педагогічними працівниками проведено інструктивно-координаційні наради, забезпечено інформування учнів та батьків через сайт школи та тематичні стенди. Методкабінетом забезпечено цілеспрямовану навчальну, просвітницьку, інструктивно-методичну і координаційно-консультативну роботу з учнями, батьками та вчителями. Учні 11-А, Б класів вперше складали атестацію з української мови ( вч. Яржемська А.А.) у формі ЗНО 24 квітня 2015 р. Результати ДПА з української мови свідчать про те, що 6 учнів 11-их класів склали ДПА з української мови у формі ЗНО на достатньому рівні, що становить 15%, а це на 12, 5% менше у порівнянні з річним оцінюванням. 16 учнів (40%) 11-А,Б класів виявили середній рівень знань 40%, що на 7,5 % більше у порівнянні з підсумками річного оцінювання, 18 учнів (45%) склали ДПА на початковому рівні, а це на 22,5 % більше, ніж за підсумками річного оцінювання.
Все це свідчить про те, що для підготовки учнів та організації їхньої самостійної роботи у школі не використовується повною мірою арсенал тренувальних предметних тестів, методичних рекомендацій Українського центру оцінювання якості освіти.
ДПА проходили 41 учень 4-х класів, 48 дев’ятикласників і 32 одинадцятикласники. Найкраще справились:
4-ті класи – ДПА з читання;
9-ті класи – ДПА з української мови;
11-ті класи – з англійської мови, фізики і математики.
В цілому школярі підтвердили рівень навчальних можливостей та результати семестрового і річного оцінювання, що свідчить про об’єктивність вчителів-предметників під час оцінювання учнів.
Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов’язків, у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування на розвиток загальнолюдських цінностей, розуміння народних традицій. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спрямована за такими напрямами:
– ціннісне ставлення до природи;
– ціннісне ставлення до праці;
– ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
– ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
– ціннісне ставлення до себе;
– ціннісне ставлення до Батьківщини.
У 2014-2015 н.р. в школі було проведено ряд виховних заходів за напрямками. Слід відзначити найбільш активних в цьому плані педагогів: Т.Перепелиця, С.Грицай, Н.Сніховська, І.Болюх, О.Денисюк, Є.Мусійчук, А.Яржемська, Ю.Береговський, В.Томчук.
Впродовж року в школі діяли 4 спортивні секції від ДЮСШ «Колос», 13 гуртків (на 7 більше) від Грицівської ШСЗ та дитячо-юнацьке об’єднання клубів за інтересами «Світанок». В результаті до гурткової роботи залучено 395 (90,4%) учнів , що на 10% більше в порівнянні з минулим роком.
Значне місце в школі, в результатах виховної роботи посідає учнівський парламент, президентом якого була Михальчук Яна.
Проте, виховна діяльність школи ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати всім учасникам навчально-виховного процесу, а саме:
– відсутня система шефської допомоги старших класів для молодших;
– не всі класні керівники творчо підходять до вибору форм проведення виховних заходів та годин спілкування, не приділяють належної уваги пропускам навчальних занять;
– недостатній рівень співпраці класних керівників з соціально-психологічною службою закладу;
– потребує удосконалення діяльність учнівського парламенту.
З метою поліпшення превентивного виховання, попередження правопорушень, подолання злочинності, в закладі продовжує діяти Програма правової освіти населення на 2011-2015 рр. Стан виконання постійно аналізується на педрадах, в ході внутрішкільного контролю (наказ). Обладнано кабінет суспільних дисциплін, в якому є стенд правової інформації. Ефективно працює філіал батьківського університету педагогічних знань «Батькам про права». В школі організовано такі форми правового навчання і виховання учнів:
– тематичні лінійки та класні години;
– зустрічі юристами, працівниками правоохоронних органів;
– інтелектуально-розважальні конкурси;
– лекції, бесіди на правову тематику;
– анкетування;
– уроки, олімпіади з правознавства;
– індивідуальні бесіди;
– батьківські лекторії;
– відвідування проблемних сімей удома.
Практичним психологом Т.М.Шмельовою регулярно й ефективно проводились корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику.
В закладі діє рада з профілактики правопорушень, яка ефективно працювала впродовж минулого навчального року. В результаті її діяльності впродовж року було знято 2 учнів з ВШК (залишилось 5). Проте, значним недоліком у цьому напрямку є те, що впродовж року на облік у відділ КМСД було поставлено двох учнів ( класні керівники А.Яржемська, Р.Хоміч).
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій проводиться згідно з чинним законодавством. На початок року було встановлено кількість таких учнів за категоріями:
– діти, позбавлені батьківського піклування – 11;
– діти – напівсироти – 28;
– діти розлучених батьків – 55;
– діти, що виховуються матерями-одиночками – 12;
– діти-інваліди – 5;
– діти з багатодітних сімей – 54;
– діти з малозабезпечених сімей – 17;
– діти, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС – 2;
– схильні до правопорушень – 5;
– діти, батьки яких виїхали за межі України – 2.
Всього 191 учень – 42% учнів, майже половина, є категорійними.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги. Для них було організовано:
– безкоштовні екскурсії та виставки;
– участь у фестивалі «Повір у себе»;
– подарунки до Новорічних та Різдвяних свят;
– оздоровлення в пришкільному таборі «Світлозар».
Станом на сьогоднішній день тільки 3 учні пільгових категорій за кошти районного бюджету оздоровились в таборах.
Діти, позбавлені батьківського піклування, та учні з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування за бюджетний кошт.
З опікунами дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв’язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.
Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії.
З цією метою в 2014-2015 н.р. було проведено ряд заходів. Учні школи взяли участь у трудових десантах, «Ярмарці професій». Класними керівниками проводились заходи:
– «Я обираю професію» – 4 кл.;
– «Моя майбутня професія» – 10 кл.;
– «Моя професія – мій вибір» (тренінг) – 11 кл.
Традиційною є участь наших учнів в конкурсі «Моє майбутнє з рідною землею», який проводиться за сприяння Благодійного фонду «Зміцнення громад» і АТ «Сварог». 3 переможці та 210 лауреатів нагороджені цінними подарунками.
Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає соціально-психологічна служба, ефективно працює клуб «Профорієнтація» (керівник Л.І. Серветник). Анкетування, індивідуальна та групова робота, користування терміналом, консультації для батьків і дітей – все це сприяє більш якісному визначенню майбутньої професії.
Ґрунтовна профорієнтаційна робота з учнями має такі результати:
– вступили до ВНЗ І-ІІ р.а. – 20 (35,7%) учнів;
– вступили до ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 16 (28,6%) випускників 11 класів;
– вступили до ПТНЗ – 20 (35,7%)
При цьому значна кількість наших учнів обирають фах відповідно профілів навчання. Як бачимо, наша школа дає гарний старт випускникам в життя.
Виховання учня в школі, в сім’ї, суспільстві – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив школи працює в тісній співпраці з батьківським колективом. Батьки є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Чергові, з числа батьків, слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підліткам и, які стоять на ВШК.
Впродовж 2014-2015 н.р. активно працював загальношкільний батьківський комітет. Під керівництвом голови батьківського комітету І.В. Болюх пройшло 4 засідання, на яких розглядалися різні аспекти діяльності школи, заслуховувалися звіти членів президії. Цікавим було засідання, на яких батьки ділились досвідом виховання обдарованих.
Хотілося б, щоб Рада школи (голова В.М. Грищук) була більш активною, брала активну участь у житті закладу.
Медичне обслуговування учнів школи було організовано відповідно нормативно-правової бази. Для цього в школі обладнано медпункт, де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне медичне обслуговування, забезпечує профілактику дитячих захворювань
Щорічно діти проходять медичне обстеження. Можемо робити висновки про покращення здоров’я наших вихованців. Відповідно до результатів медогляду 303 учнів перебуває на диспансерному обліку. З них: 4 звільнені від занять фізкультурою, 17 віднесено до спецмедгрупи, 103– до підготовчої групи (всі дані на рівні минулого року).
Всі працівники закладу допускаються до роботи тільки після медогляду, результати якого фіксуються в санітарних книжках.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування учнів. Організація харчування знаходиться в правовому полі, згідно якого учні школи І ступеня (165 чоловік) та діти пільгових категорій (17 чоловік) харчуються за рахунок державних коштів. З метою здешевлення обідів для решти школярів залучаються спонсори, які надають допомогу у вигляді овочів. Гаряче харчування здійснюється у шкільній їдальні згідно графіка на 1-4 перервах. Кухарем М.М. Стащук, працівниками їдальні забезпечено дотримання всіх санітарних норм, естетичний вигляд посуду, який систематично оновлюється. Впродовж року придбано 300 чашок, 200 тарілок, вчасно проводився ремонт обладнання. Як додаток до їдальні, в школі в оновленому приміщенні працює буфет (ПП О.А. Брусакова). Таким чином, харчуванням охоплено 100% учнів. Забезпечено 100% оздоровлення в шкільному комплексному багатопрофільному таборі «Світлозар».
Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоров’я». Педагоги З.П. Мельник, Л.І. Серветник, Т.М., Гордійчук, Н.А., Сніховська, Т.А. Регула є сертифікованими тренерами і проводять з учнями тренінги за програмами: «Корисні звички», «Цікаво про корисне» (1-4 кл.), «Рівний рівному» (5-9 кл.), «Захисти себе від ВІЛ» (10-11 кл.), «Маршрут безпеки» (8-9 кл.), «Чесна гра» (5-11 кл.).
Впродовж 2014-2015 н.р. проводилась належна робота служби охорони праці (керівник Н.Г. Ребекевша), спрямована на дотримання правил охорони праці та техніки безпеки учнями та працівниками закладу. У вересні було розроблено, затверджено та погоджено з Шепетівським РУ МВС План евакуації учнів та працівників школи.
Було проведено вступні, необхідні цільові, повторні та позапланові інструктажі. Переглянуто, розроблено та затверджено 26 інструкцій з охорони праці. Видано 30 наказів по школі з вищевказаних питань. Розроблено та виконано «Комплексні заходи Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям на 2014-2015 навчальний рік».
З учнями проведено ряд заходів, фотозвіти про які було надано в управління освіти, молоді та спорту Шепетівської РДА, а саме:
– про проведення тижня безпеки дорожнього руху;
– тиждень безпеки життєдіяльності;
– місячник Червоного Хреста;
– День охорони праці;
– тиждень знань основ безпеки життєдіяльності.
Проте, впродовж року сталося 8 випадків траматизму невиробничого характеру і 1 випадок виробничого характеру, що свідчить про неналежнмй рівень роботи з профілактики травматизму.
Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманням її в робочому стані. Впродовж звітного періоду було придбано:
за бюджетні кошти :
Запчастини до автобуса, 5187
Будматеріали (вестибюль), 4450
Класні журнали, 1114
Меблі учнівські, 21450
Меблі для кабінету хімії, 8050
Будматеріали (рекреації, коридори), 2457
Всього на суму 42708 грн.;
За спонсорські кошти:
Лінолеум (приймальня), 3970
Запчастини до автобуса, 2000
Будматеріали (спортзал), 10000
Меблі (приймальня), 4500
Посуд у їдальню, 1500
Інформаційний стенд, 750
Меблі для тренінгового кабінету, 9100
Шини до автобуса, 9100
Вікна (кабінет образотворчого мистецтва), 3330
Шини до автобуса, 9100
Багатофункціональний пристрій EPSON, 1500
Світильники у бібліотеку, коридори, 2998
Сітки футбольні, 800
Лінолеум (каб.№57), 3644
Передплата періодичних видань, 2716
UPS–1200, 790
Преміювання учнів, 800
Послуги автовишки (заміна шиферу), 500
Придбання учнівських щоденників, 5522
Дооформлення сцени, 800
Всього на суму 62520 грн.
Хочу щиро подякувати за підтримку батькам учнів, голові батьківського комітету Болюх І.В., депутату обласної ради Мовсісяну В.М., , представнику Благодійного фонду «Зміцнення громад» Т.П.Василик, приватним підприємцям В.В.Фещину, представникам футбольного клубу, начальнику управління освіти Н.М.Грабельніковій.
Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом ВШК та календарних планів і планів виховної роботи. Адміністрація використовує різноманітні форми контролю, за станом НВП, передусім такі традиційні, як вивчення стану викладання предметів, виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, іншої шкільної документації. Аналіз результатів контролю знаходить відображення в рішеннях педради, відповідних наказах по школі.
Директором школи здійснюється систематичний прийом громадян. Як свідчить аналіз журналу обліку особистого прийому громадян, найчастіше звертались з таких питань:
– перевід учнів з одного класу в інший – 3;
– вибуття учнів – 15;
– прибуття учнів – 20;
– організація довозу – 3;
– питання вакансій – 7;
– організація навчально-виховного процесу – 8.
Більшість питань (крім вакантних) вирішено позитивно.
Як бачимо, в роботі 2014-2015 н.р. є багато позитивних моментів і багато невирішених проблем. Тому своїм першочерговим завданням, як директора школи. вважаю підготувати школу до нового навчального року, створити комфортні та безпечні умови навчання школярів.