Звіт директора школи про діяльність на посаді впродовж 2016-2017 н.р.

02/06/2017 0 від Наталія Ребекевша
Звіт директора школи про діяльність на посаді впродовж 2016-2017 н.р.

ЗВІТЗвіт директора школи Т.А. Регули про діяльність на посаді впродовж 2016-2017 н.р.
План звітної доповіді
– Загальна інформація про школу;
– Кадрове забезпечення;
– Методична робота;
– Навчальна діяльність учнів;
– Зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА;
– Виховна та позакласна робота;
– Правовиховна робота;
– Профорієнтаційна робота;
– Соціальний захист;
– Співпраця з батьками, громадськістю;
– Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників;
– Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– Фінансування, фінансово-господарська діяльність;
– Управлінська діяльність;
– Аналіз звернень громадян.
– Висновки та завдання на 2017-2018 н.р.

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді впродовж 2016-2017 н.р. Керуємося Положенням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України № 178 23.03.2005 р. Як директор школи у своїй діяльності я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
В зв’язку з утворенням об’єднаної територіальної громади Судилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів з 01.01.2017 р. перейшла у комунальну власність Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти та культури Судилківської сільської ради, якому делеговані відповідні повноваження.
Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1991 р., земельна ділянка має площу 2,5 га.
У 2016-2017 н.р. в школі працювали 43 педагогічних працівники ( з них 3 сумісників, 33 працівники обслуговуючого персоналу, з них 6 – сезонні працівники. Навчання завершили 479 учнів (на 6 більше в порівнянні з минулим роком) у 21 класі. Середня наповнюваність учнів залишилась на рівні минулого року. На базі закладу проводяться заняття для двох дошкільних груп (у зв’язку з браком місця в основному приміщенні ДНЗ). Прикрим залишається той факт, що 19 дітей шкільного віку, закріплених за нашим мікрорайоном, навчаються в інших навчальних закладах.
В поточному навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Приємно зазначити, що на фоні відносного помолодшання нашого колективу (на 3 роки і середній вік становить 38 років) значно зріс фаховий рівень педагогів. За якісним складом педагогічних працівників школа виглядає таким чином:
«спеціаліст» – 5 (11,6%)
«спеціаліст ІІ категорії» – 5 (11,6%)
«спеціаліст І категорії» – 8 (18,6%)
«спеціаліст вищої категорії» – 25 (58,2%)
звання «старший вчитель» – 9 (21%)
звання «вчитель-методист» – 7 (16,2%)
Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників як і в попередньому році становить 17 годин.
У школі діє система методичної роботи (керівник Т.М. Михальчук). Її сітка створена на діагностичній основі. В 2016-2017 н.р. педколектив продовжив роботу над проблемою «Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директори шкіл, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів освітнього округу
Упродовж року на засіданнях методичної ради обговорювалися питання згідно планування методичної ради. Особливо ефективно та результативно розглядалися питання подальшого обговорення та впровадження Державного стандарту базової і загальної середньої освіти, здійснено глибокий аналіз нових навчальних програм, підручників, опрацьовано Рекомендації МОН молоді та спорту України; проаналізовано результативність виступу учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; обговорювались питання підготовки та узагальнення матеріалів на районну виставку «Освіта Шепетівщини на шляху реформування».
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування. Педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, які були спрямовані на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Так на базі методичного кабінету проходили засідання 7 методичних об’єднань вчителів-предметників ( Поліщук О.Д., Мілінчук І.А., Сіворакшина С.А., Грищук В.М., Устюшкіна Т.В., Сніховська Н.А.), творчої групи класних керівників (Береговська Н.О.), лабораторії невирішених проблем (Михальчук Т.М.), школи молодого та малодосвідченого вчителя (Болюх І.В.), школи ППД (Денисюк О.Г.), школи педмайстерності (Береговський Ю.В.), становлення вчителя (Мельник З.П.), школи ініціативності та підприємливості вчителя в умовах до профільної та профільної підготовки (Крисіна Н.П.). Було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету, проведено оперативні наради, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.
Педагогічний колектив розпочав роботу над першим етапом інноваційного проекту «Лідери учнівського самоврядування за здоровий спосіб життя» (Береговська Н.О.), продовжив роботу над четвертим етапом експериментально-дослідницької діяльності «Розвиток обдарованості шляхом впровадження технології критичного мислення» (Михальчук Т.М.).
Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2016-2017 навчальному році у школі працювало 5 молодих спеціалістів. Усі вони працювали під наставництвом досвідчених педагогів за чітко розробленим планом : Дацюк Г.А., Мілінчук І.А. під наставництвом Михальчук Т.М. (вчителі української мови та літератури); Загоруйко О.І. – Грицай С.І. (вчителі початкових класів), Пипич Н.А.- Денисюк О.Г. (вчителі зарубіжної літератури), Швець М.Б. (практичний психолог) – Береговська Н.О.. Також суттєву допомогу в методичній підтримці молоді вчителі отримували в «Школі молодого вчителя », якою керує Болюх І.В., вч. історії, вчитель вищої категорії, старший вчитель. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. У лютому 2016 р. молодими педагогами були проведені відкриті уроки в рамках декади молодого спеціаліста. Під час аналізу уроку молодим спеціалістам були надані рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівнів. Учасники Школи молодого вчителя брали активну участь в методичних об’єднаннях (МО) освітнього округу, району. Як результат – Н.А. Пипич, І.А.Мілінчук, Г.А. Дацюк присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» в березні поточного року.
Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом: 12 педагогів пройшли курси при ХОІППО. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні методичних об’єднань округу.
Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. У звітному році було про атестовано 11 педагогічних працівників (наказ по школі № 52-од від 28.03. 2017 р. «Про результати атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.»). У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег. Вчителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи. Активну участь взяли педагоги школи, які атестувалися, в місячнику педагогічної майстерності вчителів (Грицай С.І., Хоміч Р.В., Мороз О.О., Демчук С.О. ), під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.
Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для подальшого поширення досвід учителя Грицай С.І. (протокол педради № 4 від 07.10. 2016 р.).
За результатами обласної виставки «Освіта Хмельниччини на шляху реформування» Михальчук Т.М., Григоренко Д.В., Демчук Л.П. нагороджено Дипломами ІІ і ІІІ ступеня.
У 2016-2017 н.р. діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття з математики, інформатики, англійської мови; організовано роботу курсів за вибором; роботу 14 гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів.
Результати роботи були підтверджені кількістю переможців районних предметних олімпіад. Так, у 2016-2017 н. р. переможцями районних предметних олімпіад стали 20 учнів школи, що на 3 більше в порівнянні з минулим роком.
Зросла активність наших вихованців у роботі шкільного відділення МАН. Так, вдвоє зросла кількість переможців районного етапу МАН (6 учнів: Басюк Д., Колесник А. – Пипич Н.А.; Люблінська О. – Денисюк О.Г.; Верхогляд А., Тригубець Б. – Сіворакшина С.А.; Басюк О. – Болюх І.В.; Казмірчук Д. – Бабак М.М.), з них – 2 призери обласного етапу (Люблінська О. – Денисюк О.Г.; Тригубець Б. – Сіворакшина С.А.).
Призерами ІІІ етапу предметних олімпіад стали 2 учні, що на 3 більше ніж у 2015-2016 н.р. (наказ по школі № 48-ОД від 01.04. 2016 р. «Про результати участі учнів школи у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін в 2015 – 2016 н.р.», протокол засідання методичної ради школи № 4 від 29.03.2016 р.):
Верхогляд А. – Хоміч Р.В.
Тригубець Б. – Сіворакшина С.А.
Дацюк Б. – Давидюк С.В.
Люблінська О. – Михальчук Т.М.
Хоміч К. – Грищук В.М.
Традиційно активними в організації й проведенні Всеукраїнських інтерактивних конкурсів були координатори: Береговська Н.О «Кенгуру» – 212 учнів, Сніховська Н.А. «Кришталева сова» – 16 учнів, Бабак М.М. «Соняшник» – 39 учнів, Устюшкіна Т.В. «Грінвіч» – 55 учнів, Ткачук Н.А. «Колосок » – 46, Грицюк В.С. «Геліантус» – 112. Вищезгадані педагоги не тільки організували відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів.
Учні школи є активними учасниками заочних конкурсів: Тригубець Богдан, учень 9-А класу – призер регіонального конкурсу «Атомна енергетика» в номінації «науковий реферат» (кер. Сіворакшина С.А.), Люблінська Ольга (9-А) – призер Всеукраїнського конкурсу «На крилах зарубіжної літератури», пошукова група «Меридіан» – призер обласного туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна».
Активні учні школи і у різноманітних конкурсах мистецького спрямування: впродовж 2016-2017 н.р. взяли участь в 21 конкурсі обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Проте кількість призерів та переможців суттєво знизилась.
Рій «Судилківські Джмелі» другий рік поспіль є переможцями районного етапу та призерами обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (кер. Береговський Ю.В.). Хорові колективи «Домісоль» та «Асоль» (кер. Т.О. Левчун) є щорічними лауреатами обласного етапу огляду-конкурсу хорових колективів. Дмитерко А., Кіпран В., Моцеглова Д., Сніховська О.,Свірська А. (кер. Сніховська Н.А.) – призери обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини».
Педагоги школи протягом року брали участь у фахових конкурсах і
методичних заходах, вебінарах районного, обласного та всеукраїнського рівнів, методичного порталу «UROK-UA.COM.», діляться досвідом на сторінках фахової літератури (Денисюк О.Г., Регула Т.А., Береговська Н.О., Михальчук Т.М.) та на власних блогах (Демчук Л.П., Береговський Ю.В., Болюх І.В., Сніховська Н.А.) тощо:
:
• Директор школи Тетяна Анатоліївна Регула взяла участь у міжнародному науково-практичному семінарі “Європейський рух шкіл здоров’я у системі «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», організованому Міністерством освіти і науки України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» за участю представництва Польської академії наук у Києві.
• Пипич Н.А. – учасник тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» у Києві.
• Регула Т.А., Михальчук Т.М., Береговська Н.О. – учасники Всеукраїнської інтернет-конференції «Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі».
• Демчук Л.П., Устюшкіна Т.В. – активні учасники міжнародних семінарів «The National Geographic Learning».
Кабінети англійської мови (вч. Устюшкіна Т.В.), початкових класів (вч. Грицай С.І., Поліщук О.Д) та кабінет директора ввійшли в сотню кращих за версією Всеукраїнського рейтинг-порталу «100 кращих кабінетів ЗНЗ-2016».
Впродовж року працювали проблемні семінари: «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах упровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти» (Т.М. Михальчук), «Організація науково-методичної роботи вчителя над реалізацією проблемної теми в умовах освітнього округу» (Н. П. Крисіна) «Роль особистості класного керівника у формуванні творчо працездатного учнівського колективу» (Н.О. Береговська ), «Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя та особистісних компетенцій» (Т.М. Михальчук )
Ефективно працювала психологічна служба. Під керівництвом практичного психолога школи Швець М.Б. були проведені заняття з різними категоріями педагогічних працівників, на яких обговорювалися питання: Психологічні аспекти формування успішної особистості (жовтень); Попередження конфліктів в учнівському середовищі (грудень); Психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей(лютий); Особливості навчання та виховання гіперактивних дітей (квітень).
У поточному навчальному році вчителі школи проводили позакласні заходи в межах районних, загальношкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні (наказ № 81-ОД від 30.05.2017р. «Про підсумки проведення предметних тижнів») .
У 2016 – 2017 н.р. школа стала переможцем ІІІ Всеукраїнського фестивалю з використання ІКТ «Нова українська школа як складова єдиного ІКТ – насиченого освітнього простору» в номінації «Смарт-школа».
Продовжено роботу над експериментальними програмами «Рівний доступ до якісної освіти в умовах сільської школи» (керівник заступник директора Н.П. Крисіна), «Розвиток обдарованості шляхом впровадження технології критичного мислення» (шкільний рівень, кер. Т.М. Михальчук), діяльність в інтерактивній програмі науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України «Через національне самоствердження до процвітання». За результатами роботи видано навчально-методичний посібник (Т. Регула, Н. Береговська, Н. Сніховська, Ю. Береговський, З. Мельник, О. Скавінська, Л. Демчук, В. Грищук, І. Болюх, Л. Серветник, М. Швець, Н. Казалінова, Н. Пипич, Т. Устюшкіна).
Для учнів, які проживають більше як за 3 км від закладу, організовано довіз на заняття шкільним автобусом. Всього довозиться 115 учнів школи та 30 учнів освітнього округу під керівництвом вихователя по автобусу Н.М. Казалінової з дотриманням правил організованого перевозу дітей.
В школі на належному рівні діє система профільного навчання (кер. Н.П. Крисіна). Впродовж 2016-2017 н.р. учні навчались за такими профілями:
10 клас – профіль іноземної філології , 11 – історичний профіль. У 8-9-х класів здійснювалась допрофільна підготовка за рахунок поглибленого вивчення англійської мови, фізики та курсів за вибором.
Ефективність профільного навчання відстежувалась шляхом проведення моніторингу участі в олімпіадах, академічних конкурсах та рівня навчальних досягнень.
В результаті моніторингу маємо 35% якісний показник з історії України в 11 класі, учні 10 класу показали 37% якості знань з профільної англійської мови. Учні 9-А класу продемонстрували майже 80% показник якості знань з англійської мови, 8-А – 53% якості знань з фізики.
За підсумками навчального року на майже вдвічі знизилась кількість відмінників, що не може не хвилювати. Проте якість знань за 2016-2017 н. р. становить 45 % , що майже на рівні 2015-2016 н. р. Позитивним є зниження кількості учнів, що мають середній і початковий рівні навчальних досягнень на 6% і 5% відповідно.
На базі школи продовжив свою діяльність Судилківський освітній округ, в школах якого (Білокриницький та Судилківський НВК; Лозичанська ЗОШ І-ІІ ст, Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст.) навчається 625 учнів, працює 85 вчителів. Крім вище вказаних шкіл до освітнього округу входять такі установи: ДНЗ, ДЮСШ «Колос», Судилківський Будинок культури, Грицівська ШСЗ, Шепетівський клуб ТСОУ, використовується матеріально-технічна база опорної школи для вивчення інформатики, фізичної культури, технологій . З метою рівного доступу до якісної освіти для учнів округу працюють 6 курсів за вибором, 2 елективних курси, 14 гуртків, 3 міжшкільні факультативи, дистанційний курс за вибором. В минулому році 12 учнів отримали посвідчення водія категорії «В», 5 категорії «С». Навчання учнів округу здійснювалось на достатньому рівні під керівництвом Н.П. Крисіної.
Впродовж звітного періоду вчитель інформатики О. Мороз продовжив використання дистанційної платформи навчання на базі модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle.
У 2016 – 2017 н. р. зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА, як і у попередні роки, здійснюється відповідно нормативно-правових документів, затверджених МОН України.

З результатами ДПА-2017 можна ознайомитись за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1-uwxrbUqlTevjpfkLVfSfFG99ww8CcRa/view?usp=sharing
Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов’язків, у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування на розвиток загальнолюдських цінностей, розуміння народних традицій.
Впродовж року в школі діяли 4 спортивні секції від ДЮСШ «Колос», 14 гуртків (на 1 більше) від Грицівської ШСЗ та дитячо-юнацьке об’єднання клубів за інтересами «Світанок». В результаті до гурткової роботи залучено 395 (90,4%) учнів , що на 10% більше в порівнянні з минулим роком.
Проте, виховна діяльність школи ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати всім учасникам навчально-виховного процесу, а саме:
– відсутня система шефської допомоги старших класів для молодших;
– не всі класні керівники творчо підходять до вибору форм проведення виховних заходів та годин спілкування, не приділяють належної уваги пропускам навчальних занять;
– недостатній рівень співпраці класних керівників з соціально-психологічною службою закладу;
– потребує удосконалення діяльність учнівського парламенту.
З метою поліпшення превентивного виховання, попередження правопорушень, подолання злочинності, в закладі продовжує діяти Програма правової освіти населення. Стан виконання постійно аналізується на педрадах, в ході внутрішкільного контролю . Обладнано кабінет суспільних дисциплін, в якому є стенд правової інформації. Ефективно працює філіал батьківського університету педагогічних знань «Батькам про права».
Практичним психологом М.Б.Швець та психологом соціальної служби Шепетівської РДА регулярно й ефективно проводились корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику, батьками підлітків, лекторій
В 2017 р. розпочато спільну діяльність із відділом ювенальної превенції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області в рамках проекту «Спорт. Поліція. Діти.», створено Шкільну службу порозуміння.
В закладі діє рада з профілактики правопорушень, яка ефективно працювала впродовж минулого навчального року. Як результат – відсутність дитячої злочинності впродовж року.
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій проводиться згідно з чинним законодавством. На початок року було встановлено кількість таких учнів за категоріями:
– діти, позбавлені батьківського піклування – 9;
– діти – напівсироти – 29;
– діти розлучених батьків – 48;
– діти, що виховуються матерями-одиночками – 18;
– діти-інваліди – 7;
– діти з багатодітних сімей – 83;
– діти, батьки яких є учасниками АТО – 36;
– діти із сімей переселенців – 1;
Всього 230 учнів, більше половини є категорійними.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги. Для них було організовано:
– безкоштовні екскурсії та виставки;
– участь у фестивалі «Повір у себе»;
– подарунки до Новорічних та Різдвяних свят;
– оздоровлення в пришкільному таборі «Світлозар».
Діти, позбавлені батьківського піклування та учні з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування, оздоровлюються за бюджетний кошт.
Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії.
З цією метою в 2016-2017 н.р. було проведено ряд заходів. Учні школи взяли участь у трудових десантах, «Ярмарці професій». Класними керівниками проводились заходи:
– «Я обираю професію» – 4 кл.;
– «Моя майбутня професія» – 10 кл.;
– «Моя професія – мій вибір» (тренінг) – 11 кл.
Традиційною є участь наших учнів в конкурсі «Моє майбутнє з рідною землею», який проводиться за сприяння Благодійного фонду і АТ «Сварог». Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає соціально-психологічна служба, ефективно працює клуб «Профорієнтація» (керівник Л.І. Серветник). Анкетування, індивідуальна та групова робота, користування терміналом, консультації для батьків і дітей – все це сприяє більш якісному визначенню майбутньої професії.
Ґрунтовна профорієнтаційна робота з учнями має такі результати:
– вступили до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 11 (44%) учнів;
– вступили до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 14 (56%) випускників 11 класів;
– вступили до ПТНЗ – 20 (35,7%)
При цьому значна кількість наших учнів обирають фах відповідно профілів навчання. Як бачимо, наша школа дає гарний старт випускникам в життя.
Виховання учня в школі, в сім’ї, суспільстві – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив школи працює в тісній співпраці з батьківським колективом. Батьки є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Чергові, з числа батьків, слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, які стоять на ВШК.
Впродовж 2016-2017 н.р. активно працював загальношкільний батьківський комітет. Під керівництвом голови батьківського комітету Л.А. Чернушич пройшло 4 засідання, на яких розглядалися різні аспекти діяльності школи, заслуховувалися звіти членів президії. Цікавим було засідання, на яких батьки ділились досвідом виховання обдарованих.
Хотілося б, щоб Рада школи (голова В.М. Грищук) була більш дієвою, брала активну участь у житті закладу.
Медичне обслуговування учнів школи було організовано відповідно нормативно-правової бази. Для цього в школі обладнано медпункт, де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне медичне обслуговування, забезпечує профілактику дитячих захворювань
Щорічно діти проходять медичне обстеження. Можемо робити висновки про покращення здоров’я наших вихованців. Відповідно до результатів медогляду 390 учнів перебуває на диспансерному обліку. З них 5 звільнені від занять фізкультурою, 10 віднесено до спецмедгрупи, 139 – до підготовчої групи (всі дані на рівні минулого року).
Всі працівники закладу допускаються до роботи тільки після медогляду, результати якого фіксуються в санітарних книжках.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування учнів. Організація харчування знаходиться в правовому полі, згідно якого учні школи І ступеня (198 чоловік) та діти пільгових категорій (17 чоловік) харчуються за рахунок коштів сільської ради. З метою здешевлення обідів для решти школярів залучаються спонсори, які надають допомогу у вигляді овочів. Гаряче харчування здійснюється у шкільній їдальні згідно графіка на 1-4 перервах. Кухарем М.М. Ямською, працівниками їдальні забезпечено дотримання всіх санітарних норм, естетичний вигляд посуду, який систематично оновлюється. Впродовж року придбано 300 чашок, 200 тарілок, вчасно проводився ремонт обладнання. Як додаток до їдальні в школі працює буфет (ПП О.А. Брусакова). Таким чином, харчуванням охоплено 100% учнів. Забезпечено оздоровлення в пришкільному літньому оздоровчому таборі «Світлозар» всіх бажаючих учнів.
Формування основ здорового способу життя здійснюється через проведення шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоров’я». Педагоги З.П. Мельник, Л.І. Серветник, Т.М. Гордійчук, Н.А. Сніховська, Т.А. Регула є сертифікованими тренерами і проводять з учнями тренінги за програмами: «Корисні звички», «Цікаво про корисне» (1-4 кл.), «Рівний рівному» (5-9 кл.), «Захисти себе від ВІЛ» (10-11 кл.), «Маршрут безпеки» (8-9 кл.), «Чесна гра» (5-11 кл.).
Впродовж 2016-2017 н.р. проводилась належна робота служби охорони праці (керівник Н.Г. Ребекевша), спрямована на дотримання правил охорони праці та техніки безпеки учнями та працівниками закладу. Було проведено вступні, необхідні цільові, повторні та позапланові інструктажі. Переглянуто, розроблено та затверджено 26 інструкцій з охорони праці. Видано 28 наказів по школі з вищевказаних питань. З учнями проведено ряд заходів, фотозвіти про які було надано до відділу освіти та культури Судилківської сільської ради.
Проте, впродовж року сталося 4 випадки травматизму невиробничого характеру, що свідчить про неналежний рівень роботи з профілактики травматизму.
Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманням її в робочому стані. Впродовж звітного періоду було придбано:
1. За бюджетні кошти на суму 436062 грн.:
Твердопаливні котли – 359230 грн.
Електронасоси – 10332 грн.
Генератор, 19254
Бензопилу – 2875 грн.
Будматеріали для кабінету гігієни – 16168 грн.
Енергозберігаюче вікно – 3876 грн.
Будматеріали – 3310 грн.
Вогнегасники – 1017 грн.
Шафу жарочну – 20000 грн.
2. За кошти зі спец рахунку – будматеріалів на суму 7731 грн.
3. За спонсорські кошти на суму 59774 грн. придбано:
Телевізор з комплектуючими – 5238 грн.
Мікшерний пульт – 3720 грн.
Укладання плитки – 5000 грн.
Клейонка в їдальню – 1050 грн.
Лінолеум в кабінет біології – 11400 грн.
Посадковий матеріал – 1800 грн.
Господарські товари, будматеріали, канцтовари, поштові послуги – 31566 грн.
Хочу щиро подякувати за підтримку батькам учнів, голові батьківського комітету Чернушич Л.А, депутату Верховної Ради Мацолі Р.М., депутату обласної ради Мовсісяну В.М., голові Судилківської сільської ради Котик Т.М.
Школу відібрано для участі у спільному проекті МОН та Мінрегіонбуду України для участі у спільному проекті «Нова українська школа». Сподіваємося на суттєве покращення нашої матеріально-технічної бази.
Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом ВШК та календарних планів і планів виховної роботи. Адміністрація використовує різноманітні форми контролю, за станом НВП, передусім такі традиційні, як вивчення стану викладання предметів, виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, іншої шкільної документації. Аналіз результатів контролю знаходить відображення в рішеннях педради, відповідних наказах по школі.
Директором школи здійснюється систематичний прийом громадян. Як свідчить аналіз журналу обліку особистого прийому громадян, найчастіше звертались з таких питань:
– прибуття учнів – 7;
– питання вакансій – 2;
– організація навчально-виховного процесу – 3.
Більшість питань (крім вакантних) вирішено позитивно. Суттєве зменшення звернень громадян свідчить про прозорість діяльності колективу, тісну співпрацю між усіма учасниками навчально-виховного процесу.
63 % завдань перспективного плану розвитку школи на 2016-2017 н.р. виконані, а отже, ми на правильному шляху.

Виходячи з вищесказаного, виконуючи завдання державного законодавства, нормативних документів МОН України, місцевих органів управління освітою, враховуючи план роботи на 2016–2017 н.р. і перспективний план роботи школи на наступний навчальний рік, хочу окреслити найважливіші завдання на 2017-2018 н.р.:

1. Підняти вплив місцевої громади на формування локальної освітньої політики з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей ринку праці на основі державної освітньої політики.
2. Створити нове освітнє середовище, орієнтоване на потреби учня в освітньому процесі.
3. Забезпечити виконання стандартів освіти шляхом покращення матеріально-технічної бази школи.
4. Наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії людини.
5. Забезпечити якісне формування ключових компетентностей нової української школи.
6. Забезпечити державну політику щодо вирішення енергоощадних задач та впровадження системних рішень зменшення споживання енергоносіїв.
7. Забезпечити максимальну прозорість процесів управління школою, ефективність роботи педагогів, можливість індивідуального підходу до навчання шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.
8. Створити якісно нову сучасну базу для харчування учнів школи.
9. Забезпечення належного здоров’я учнів шляхом подальшого впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.

Успіх керівника – це успіх всіх членів колективу, всіх учасників навчально-виховного процесу. Адже МИ завжди складається з безліч різних яскравих Я. Східна мудрість говорить: «Кожен шукає справу до душі або знаходить в собі мудрість робити свою справу з душею». Найвищий результат досягається там, де справа робиться з душею, з любов’ю, адже працює принцип «єдності думки і дії», що відкриває наші внутрішні резерви. Саме за таких умов створюється дружна атмосфера плідної творчої співпраці, коли кожен відчуває свою відповідальність за кінцевий результат нашої справи – виховання майбутніх творців історії України.

Хочу побажати, щоб наші напрацювання найближчим часом доповнилися втіленням у реальні справи. Попереду ще багато складної, кропіткої роботи. Хочу, щоб у новому навчальному році девізом нашого колективу стали такі слова: «Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх».