Звіт директора ліцею за 2022-2023 н. р.

04/07/2023 0 від Наталія Ребекевша
Звіт директора ліцею за 2022-2023 н. р.

ZVITЗакінчився такий непростий для нас усіх навчальний рік. Традиційно підбиваємо підсумки роботи директора та колективу впродовж 2022-2023 н. р.

Підсумки вивчення педагогічної діяльності, в тому числі управлінських процесів.

Забезпечення  якості  освіти  в  Судилківському ліцеї ґрунтується   на  основних  нормативно-правових та внутрішніх  документах, які  регулюють  освітню  діяльність.

У 2022-2023 н. р. мережа класів по школі становить:

 • здобувачів освіти 725, класів – 34 (середня наповнюваність класів – 21 дитина), з них 4 класи (27 учнів) закінчили 2022-2023 н. р. у філії ліцею. На фоні збільшення кількості здобувачів освіти простежується зменшення середньої наповнюваності класів у зв’язку з реорганізацією Кліментовецької вечірньої школи при ШВК № 98 і приєднанням класів з вечірньою формою навчання (3 класи, 36 здобувачів освіти) до нашого ліцею.
 • функціонували 5 інклюзивних класів, у яких навчалися 7 дітей із особливими освітніми потребами. Освітній процес у класах з інклюзивною формою навчання здійснювався за розробленими індивідуальними навчальними планами для дітей з ООП з урахуванням висновків психолого-медико-педагогічної комісії;
 • організовано індивідуальне навчання для 3-ох дітей з особливими освітніми потребами;
 • 3 учні здобували освіту за екстернатною формою навчання.

Упродовж  року в зв’язку з військовою агресією  в закладі навчались 12 внутрішньо переміщених осіб.

 33 школярі (4%) дітей мікрорайону доїжджають на навчання у Шепетівку, не навчається 1 учень (0,1%), який має відповідний висновок ЛКК; 1 дитина (0,1%) навчається у спеціальному закладі для дітей, які мають вади розумового розвитку.

 Згідно наказу МОН України «Про затвердження  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної  середньої освіти»   станом на 23 червня 2023 року  прийнято 57 заяв від батьків про зарахування дітей до 1-их класів. Планується функціонування двох 10 класів (не менше 50 здобувачів  освіти).   

Упродовж 2022-2023 н. р. здобувачі освіти отримували профільну освіту та допрофільну підготовку:

11-А клас – фізичний профіль;

11-Б клас – біологічний профіль;

10-А клас –  історичний профіль;

10-Б клас – математичний профіль;

9-А клас – поглиблене вивчення математики;;

9-Б клас  – поглиблене вивчення української мови;

8-А клас – поглиблене вивчення математики;

8-Б клас – поглиблене вивчення історії.

У зв’язку з відсутністю укриття освітній процес було налагоджено у дистанційній формі для всіх класів. І лише впродовж останніх двох місяців учні школи І ступеня змогли навчатися оффлайн. Тому варіативна складова навчального плану не використовувалась взагалі.

Предметний рейтинг ЗНО здобувачів освіти Судилківського ліцею відстежуємо з 2013 року.     У 2022 р. усі випускники України вперше складали ЗНО у спрощеній формі. Відповідно до наказу УЦОЯО № 33 від 11.05.2022 року «Про затвердження Загальної характеристики національного мультипредметного тесту 2022 року» випробування  містило три блоки завдань: з української мови, математики, історії України.   

Так, з 40  випускників 2022 р.   (з них 4 – ВПО) складати мультипредметний тест виявили бажання 30 здобувачів освіти (83%). 2 (5%) з них не з’явились у визначене місце для складання тесту.

Позитивним є те, що усі учні успішно пройшли тестування. Свідченням цього є те, що 22 випускники  стали студентами ЗВО: 22 з них навчається в українських ЗВО, 1-  у Польщі. 11 випускників – здобувають навчання у  професійних ліцеях. 2 – студенти фахових коледжів.

Освітній процес у закладі забезпечують 65 педагогів. З них 58 мають повну вищу освіту, 7 – базову вищу освіту (бакалавр). Вищу категорію мають 32 вчителя, першу категорію – 12, другу – 7 та категорію «спеціаліст» мають 7 вчителів.   14 педагогів удостоєні педагогічного звання «учитель-методист» та 3 – «старший учитель».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у ліцеї була створена методична рада.
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися  питання згідно планування методичної ради. Особливо ефективно та результативно розглядалися питання  подальшого впровадження Концепції НУШ у 5-их класах,  здійснено глибокий аналіз нових освітніх модельних  програм, підручників, опрацьовано Методичні рекомендації МОН молоді та спорту України; проаналізовано результативність участі  учнів у конкурсах різного рівнів та напрямку; особливості навчання учнів з використанням технологій дистанційного навчання; особливості навчання дітей з ООП; формування ключових компетентностей учнів, здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів тощо .

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні різних методичних заходів відповідно до робочого плану Судилківського ліцею на 2022-2023 н. р.

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, які були спрямовані на реалізацію Концепції НУШ, впровадження нового Державного стандарту освіти, удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку тощо.

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються ряд питань згідно планування.

На базі методичного кабінету проходили засідання 7 предметно-методичних комісій вчителів-предметників, творчої групи класних керівників, лабораторії невирішених проблем,   школи молодого та малодосвідченого вчителя, школи ППД, школи педмайстерності, становлення вчителя, школи ініціативності та підприємливості вчителя  в умовах допрофільної та профільної підготовки, планування яких, за результатами аналізу, було досить багатоступеневим, наскрізним і послідовним.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів та курсовій перепідготовці, яка здійснювалась у 2022-2023 н. р. згідно перспективного плану та рішення педагогічної ради (протокол № 11 від 30.08.2022 р.).  В період з вересня 2022 р. по червень 2023 р. курси підвищення кваліфікації при ХОІППО за дистанційною формою пройшли 15 педагогів. З метою підвищення фахової, методичної та мультимедійної грамотності усі педагоги пройшли курси підвищення на освітніх платформах «EdEera», «EdCAMP», «На урок», «Всносвіта», ІМЗО тощо, про що свідчать відповідні сертифікати .

Діяльність педагогічного колективу ліцею впродовж поточного навчального року   була спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.  

В межах реалізації договору про співпрацю з Рівненським ДГУ з теми   «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі в системі освіти України» в закладі освіти продовжилася  експериментально- дослідницька робота (IV етап) у трьох напрямках:

 • Розвиток профпідготовки майбутніх учителів у контексті реформування початкової освіти України. (Власюк Л. В.)
 • Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. (Михальчук Т. М.)
 • Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді (Береговська Н. О.)

Належну увагу приділяють педагоги ліцею як   роботі із учнівською молоддю, так різноманітним конкурсам фахової майстерності.

Регула Т. А, директор ліцею, вчитель початкових класів, взяла  участь  роботі регіональної науково-практичної конференції «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану». Була cпікером афілійованого міні-EdCamp  Shepetivka «Громадянська свідомість – через призму поколінь (формування на різних предметах та у позакласній роботі)» , стейк-холдером Рівненського ДГУ, де брала участь у прорведенні експертизи  освітньої програми вчителів початкових класів.  Директор поділилися досвідом щодо здійсннення самооцінювання у ЗО на спільному форумі  управління ДСЯО Хмельницької області та зі слухачами курсів підвищення кваліфікації  у категорії «Директори ЗО» на базі ХОІППО.

Заслуговують на увагу результати роботи вчителів ПМК  української мови та літератури. Ковальчук С.В., голова ПМК, вчитель української мови та літератури, учасник Міжнародної педагогічної онлайн-конференції «Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи». Ковальчук К. (10-Б кл.) – Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ProKреатив» Лауреат І ст., Всеукраїнська школа МАН з філософії «Філософське есе» (навчання), учасник Всеукраїнського конкурсу есе ім. С. Кемського до Дня Гідності і Свободи, Міжнародного дитячого конкурсу «У пошуках літературних талантів», Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Національно-патріотичне становлення молоді» (до Дня Соборності України, участь). Ковальчук К. (10-Б кл.); Чернушич А. (5-Б кл.); Джиган О., (5-Б кл.) – участь у ІІІ Всеукраїнському Марафоні з української мови ім. Петра Яцика.  III Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та студентської молоді, присвячений Лесі Українці «Змагаймось за нове життя!» (Диплом І ст. Муштин  Д.,  учасники – Валько С. та Ковальчук Д., 9-А кл.).

Бабак О. П., вчитель української мови та літератури: ІІІ  Всеукраїнський марафон ім. П. Яцика – Дьоміна А. (9-Б кл.) –   19 м. та Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна – 2023» – Диплом переможця ІІ м.; обласний конкурс есе «Слово до слова…» Тригубець А. (9-Б кл.) ІІІ місце, Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії «Талановитий світ» Чернушич К. (10-А кл.)  ІІ м., Міжнародний дистанційний конкурс «Шанс Ленд Festivale». Чернушич К. (10-А кл.) І місце. Педагог учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції НУШ» КОІППО ім. В. Сухомлинського (тези), «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану» РДГУ (стаття).

Мусійчук Є. В., вчитель української мови та літератури, взяла участь у регіональній науково-практичній конференції «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану» та у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції НУШ».

Карчевська Г. В., вчитель української мови та літератури: Яремчук С., (8-А кл.) – учасник регіональної науково-практичної конференції «Філологічний дискурс: лінгвокраїнознавчий та професійний аспект».  Кравчук А. – учасник (5-А кл.), Рижий В., Рудько С. – Диплом ІІ ступеня (5-А кл.); Куліковська Є., Хлань А., Ребекевша М. (6-Б кл.) – Диплом ІІ ступеня; Власюк А, Поліщук Я. (8-А кл.)  – Диплом ІІ ступеня, Товстюк І. (8-А кл.) – Диплом І ст. за участь у Всеукраїнському конкурсі «Таємниця генія Шевченка». Яремчук С. (8-А кл.) та Хлань А. (6-Б кл.) – учасники ІІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови ім. П. Яцика.  Куліковська Є. (6-Б кл.)  – учасник Всеукраїнського літературного дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу «Слово Нації». Гунько О. (8-А кл.) – учасник обласного конкурс есе «Слово до слова». Репецька І. (8-А кл.) – слухач МАН та учасник онлайн-зустрічі з поетом Міхалевським В. Ц. «Поетична вітальня» до Всесвітнього дня поезії, а також  учасник онлайн зустрічі-бесіди «Сила слова. Поетична творчість В. Махна».

Пипич Н. А., вчитель української мови та літератури. англійської мови та зарубіжної літератури: сертифікат учасника регіональної науково-практичної конференції (стаття) «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції НУШ», Афілійованиого міні-EdCamp Shepetivka «Громадянська свідомість – через призму поколінь (формування на різних предметах та у позакласній роботі)».

Денисюк О. Г., вчитель зарубіжної літератури: Всеукраїнський конкурс для вчителів «5-й клас НУШ – на 12 балів!», робота надрукована у журналі «Зарубіжна література в школах України» № 1, 2023 р. Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Листи майбутній Україні»: Гончарук О. (7-А кл.) – ІІІ м.; Гунько О. (8-А кл.) – ІІ м.; Андрощук К. (випускниця ліцею) – І місце; Дьоміна А. (9-Б кл.) – ІІ місце. Поширення досвіду у соціальній мережі (група «Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури»).

Плідною була праця вчителів історії та суспільних дисциплін. Береговський Ю. В., вчитель історії та ЗУ, голова ПМК вчителів суспільних дисциплін: Безуглий В. (8-Б кл.)  отримав Диплом переможця Всеукраїнської етнографічної онлайн-вікторини «Етнографічна палітра України». Безштанько О.  (8-Б кл.) нагороджена грамотою за участь у VIII Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття» (вчитель нагороджений Подякою). Вавруш Н., Швець В., Гунько О. (8-А клас), Фещина І., Безштанько О. (8-Б кл.): учасники круглого столу «Місце гетьмана П. Скоропадського в історичній пам’яті українського народу» (організатор ХОЦНТТУМ). Вчитель взяв участь у пленарному засіданні та виступ на тему «Особливості здійснення військово-патріотичного виховання в ЗЗСО (з досвіду роботи «сільського» вчителя)» на секційному засіданні секції «Військово-патріотичне виховання у контексті досвіду національного спротиву»; методологічному семінарі «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання» (організатор НАПН України).

Лабунець І. Я., вчитель історії: Фесак Б. (9-В кл.) взяла участь у Всеукраїнській краєзнавчій акції учнівської молоді «В традиціях високої звитяги» та отримала грамоту за краєзнавчу – дослідницьку роботу «Герой Майдану з міста Шепетівка».  Молоток А. (11- А кл.)  ІІІ м. за участь у XXI Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося брати мої» в номінації «Історія України і державотворення » за науково- дослідницьку роботу  «Холодний Яр – місце української сили» та учасник  ІІ етапу МАН у захисті  науково- дослідницької роботи «Холодний Яр – земля нескорених героїв».

Болюх І. В., вчитель історії: Більчинська В. (11-А кл.)  І м. в ІІ етапі конкурсу «Єднаймося ж, брати мої!» та участь у конкурсі есе до дня Соборності України, тема есе: «Геть московських попів!»   Чернушич К. (10-А кл.)  участь у конкурсі есе на тему «Євроінтеграційні перспективи України на прикладі країн Центрально- Східної Європи».

Королевська С. М., вчитель історії, правознавства та громадянської освіти: Покровська Я. (10-Б кл.) учасниця конкурсу есе для учнів 10-11 класів від Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Дьоміна А (9-Б кл.) нагороджена Дипломом лауреата, Стельмах В., диплом учасника конкурсу творів есе 9-11 класів «У мене є право». Вчитель нагороджений Подякою Міністерства Юстиції України, Академії ДПтС за підготовку лауреата конкурсу творів есе 9-11 Класів «У мене є право».

Не менш продуктивною була робота і ПМК вчителів природничих дисциплін. Грищук В. М., голова ПМК, вчитель біології: Міжнародний конкурс «Олімпіс -2022» Біологія-природознавство; осіння сесія: Дмитерко К., Греве В. (11-А кл.) – нагороджені грамотами. Міжнародний конкурс «Олімпіс-2023» Біологія-природознавство; весняна сесія: Девель А., Дмитерко К., Греве В. (11-А кл.), Дьоміна А. ( 9-Б кл.) – володарі  Диплому 3 ст.; Литвиненко Д.,  Поліщук А. (11-А кл.) та  Муштин Д. ( 9-А кл.) відзначені  відповідними грамотами. Всеукраїнський художній конкурс «КАЛЕНДАР GLOBE 2023» (Національний еколого-натуралістичний  центр учнівської молоді) – Спеціальна А.  (11- А кл.) Диплом за  І м. ( назва роботи «Літній день»); Кіндер А. ( 10-А кл.)  Диплом за ІІ м. ( назва роботи «Грайлива блакить»). Вчитель нагороджена свідоцтвом за підготовку здобувачів освіти  до участі в Міжнародному конкурсі з біології і природознавства «Олімпіс 2023 – Весняна сесія», володар сертифікату про публікацію на сайті УРОК.ОСВІТА.UA та в каталозі  «відкритий урок: розробки, технології, досвід».

Адамець Н. М., вчитель біології, учасник VII інтернет-форуму «Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі концепції НУШ» (стаття).

Мельник З. П., вчитель географії:  Власюк А.  та Гунько О. ( учениці 8-А кл.)  нагороджені  сертифікатами за успішне  проходження навчання в межах Всеукраїнських профільних шкіл МАН України на тему «Рекорди географічної оболонки Землі». Вчитель – учасник круглого столу ХОІППО. Тема тез: « Система цінностей у повоєнній демократичній Україні: погляд сьогодення»

Мають здобутки у своїй роботі і вчителі ПМК іноземної мови. Устюшкіна Т. В., вчитель англійської мови, голова ПМК вчителів іноземної мови: Власюк А. та Яремчук С. (8-А кл.) учасники   VII регіональної науково-практичної конференції «Філологічний дискурс: лінгвокраїнознавчий та професійний аспект» (роботи учасників  надруковані  у збірнику тез наукових робіт конференції ) та  Всеукраїнської школи Малої академії наук з філософії «Філософське есе».  Вчитель взяла активну участь у семінарі-тренінгу з питань реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2023-2024 н. р. згідно концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «НУШ». Ковальчук Н. Ю., вчитель англійської та німецької мов:   Ковальчук Д. (1-Б кл.) Дипломи І ст. у  Міжнародному конкурсі з англійської мови «Олімпіс 2022 – Осіння сесія та Олімпіс 2023 – Весняна сесія». Миронець У. (2-А кл.), Смот Є. (3-А кл.), Степанюк І. (3-А кл.) – Дипломи І ст. у  Міжнародному конкурсі з англійської мови «Олімпіс 2023 – Весняна сесія». Дипломами І ст. у XVII Всеукраїнській інтернет – олімпіаді «На Урок» нагороджені Миронець У. та    Коберник С. (учениці 2-А кл.), Степанюк І. (учениця 3-А кл.), Ніколайчук А. (учениця 3- Б класу). Дипломи ІІ ст. у XVII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» отримали Тимошик В. (учень 3-Б кл.) та Яцишин Д. (учень 2-А кл.). Педагог упродовж року неодноразово розміщувала свої публікації на освітніх сайтах:  vseosvita.ua  та naurok.com.ua.

Михальчук Т. М., вчитель німецької  мови, учасник Всеукраїнського круглого столу «Освіта обдарованих учнів: подолання сучасних викликів та євроінтеграція» виступ на тему «Створення ситуації успіху як інноваційний підхід у роботі з обдарованими дітьми».

Досить ефективною була робота і вчителів математики, фізики та інформатики Верхогляд Ю. Ю.,  вчитель математики, голова ПМК: Моцеглова Т. (10-Б кл.) – Диплом ІІ ст., обласний конкурс  дослідницьких проєктів «Цікава математика», ІІ м. обласна Інтернет-олімпіада з математики. Дячук А. (9-А кл.), ІІІ м.  обласна Інтернет-олімпіада з математики. Джиган О. (5-Б кл.), Карась І. (5-Б кл.) володарі сертифікатів «Добрий результат» Міжнародного етапу конкурсу «Кенгуру». Моцеглова Т. (10-Б кл.), Муштин Д. (9-А кл.) учасники курсу «Ну  і як це довести?»  від МАН України.

Рачок Ю. В., вчитель математики,: Дьоміна А. (9-Б кл.), отримала сертифікат, що засвідчує успішне опанування курсу «Орієнтовані графи» у межах Всеукраїнської профільної математичної школи МАН України та сертифікат учасника Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу МАН – Юніор Ерудит на засадах STEM-освіти . Поліщук Я. (8-А кл.,- сертифікат, що підтверджує участь у курсі «Орієнтовані графи» у межах Всеукраїнської профільної математичної школи МАН України. Кіпран В. (8-А кл.), – сертифікат Всеукраїнської профільної математичної школи МАН України, курс «Ну і як це довести?». Котик С. (8-А кл.) –  учасник ІІ етапу МАН.

Остапчук О. В., вчитель математики та фізики: XVI Всеукраїнська  інтернет-олімпіада «На Урок» з математики (зимова сесія), І результат – Котик О. (6-А кл.), ІІІ результат – Поліщук А. (6-В кл.), 16 учнів стали учасниками. XVII Всеукраїнська інтернет-олімпіада з математики «На Урок» (Весна 2023): ІІ результат – Рижий В. (5-А кл. ); Войтюк М.  (6-А кл.); Хлань А. (6-Б кл.);  ІІІ результат –  Грига Д. (6-А кл.), Верхогляд Д. (6-А кл.),  Окорська А. (6-А кл.), Ребекевша С. (7-В кл.), 5 здобувачів отримали сертифікати учасника. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»: сертифікат « Відмінний результат» – Верхогляд Д. (6-А кл.), «Добрий результат» – Яремчук К. (6-А кл.), 5 здобувачів отримали сертифікати учасника. Педагог нагороджена від Освітнього  порталу  «Всеосвіта»  Почесною грамотою за високий професіоналізм, готовність працювати з новими і сучасними технологіями,  популяризацію та системне використання онлайн-тестування в освітньому процесі, Золотою грамотою за вагомий внесок у проєктування освітнього процесу, Свідоцтвом про публікацію тесту (5 шт.), Грамотою за високий рівень цифрової грамотності та вміння застосувати інноваційні онлайн-інструменти у педагогічній діяльності, Грамотою за покращення освітнього процесу шляхом активного використання цифрових технологій, Подякою за вагомий внесок у ефективне та безпечне  використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі.

Замурняк Г. Я., вчитель фізики та астрономії, Дьоміна А. (9-Б кл) , ІІ м. та  Власюк А. (8-А кл.) учасник  обласного конкурсу  «ЕйштейніУС» (фізика). Кузьмінська С. (7-Б кл.), переможець заочного етапу Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище» Номінація 1. Проєкт з енергозбереження, енергоефективності або відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); Власюк А. (8-А кл.) переможець заочного етапу Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище». Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення». Всеукраїнська інтернет олімпіада з фізики – 2 учасників: Дорожа В (11-А кл.), Дмитерко К. (11-А кл.). Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит на засадах Стем-освіти», 10 учасників:  Диплом І ступеня: Троян З. (11-Б кл.), Казмірчук А. (11-Б кл.), Бадюк В (9-А кл.),  Свірщук І. (8-Б кл.), Ляшенко М. (8-Б кл.) Диплом ІІ ступеня: Яковенко Д. (11-Б кл.), Безштанько М. (11-Б кл.), Власюк А. (8-А кл.).  Регіональний конкурс «Ядерна енергія і світ»: І місце – Власюк А. (8-А кл.) ІІІ місце – Девель А. (11-А кл.). Всеукраїнський конкурс  «Ядерна енергія і світ» – ІІ місце Власюк А. (8-А кл.). Інтерактивний Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня». Всього  зареєстровано 30 учасників.  Відмінний результат: Гунько О. (8-А кл.), Власюк А (8-А кл.), Фещин Д. (9-А кл.) Кондрачук А. (9-А кл.), Дьоміна А (9-Б кл.), Поліщук М. (10-Б кл.), Греве В. (11-А кл.), Троян З (11-А кл.). Добрий результат:  Леонець К (7-А кл.), Кузьмінська С (7-Б кл.), Устич Д, Суботенко К (7-А кл.), Мовчан Д. (7-Б кл.),  Бадюк В., Дячук А, Валько С., Муштин Д. (9-А кл.), Заєць Д.,Чернушич Д. (9-Б кл.), Балацька А, Лінник А. (9-В кл.),  Колесник К., Клюз А., Тимощук В. (10-А кл.), Бобейко М., Кондрацький В., Казмірчук А., Безштанько М., Яковенко Д.(11-Б кл.); здобувачів освіти стали учасники міжнародного фізико-математичного конкурсу свята «Школа Фізтеху 2023»: Греве В. (11-А кл.) проявила  відмінний результат з фізики, Моцеглова Т. (10-Б кл., Харченко В. (10-Б кл.), Дьоміна А (9-Б кл.)

Мороз О. О., вчитель інформатики: Поліщук М. та Лозовський М. (10-Б кл.) переможці ІІ Всеукраїнської предметної олімпіади з інформатики, Поліщук М. (10-Б кл.) – ІІІ м. на відкритій обласній олімпіаді з інформатики .

Береговська Н. О., вчитель математики: XV обласна учнівська інтернет-олімпіада з математики: Дорожа В. (11-А кл.) , Диплом ІІ ступеня. Вчитель стала учасником обласної науково-практичної онлайн-конференції «Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти», стаття «Сучасні тенденції та актуальні проблеми використання цифрових технологій в  освітньому процесі»; круглого столу «Математика у закладі загальної середньої освіти: виклики сучасності» (ХОІППО, стаття «Сучасні підходи до вивчення математики в умовах дистанційного та змішаного навчання: стан, проблеми, перспективи»).

Мають певні досягнення у своїй роботі педагоги ПМК вчителів початкових класів. Одудько Л. І., вчитель початкових класів, голова ПМК вчителів початкових класів: взяла участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Інноваційні практики наукової освіти» та  «Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» та  у роботі регіональної науково-практичної конференції «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану».

Фурманець Л. В., вчитель початкових класів:  Коберник С. (2-А кл.) призер, ІІІ м., конкурсу  «Природні об’єкти села очима дітей». Вчитель отримала сертифікат за успішне проходження   тренінг у  Товариства Червоного Хреста України по навчанню населення наданню першої допомоги та за участь у VI інтернет – форумі та виконала програму з теми: « Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи»  і у роботі регіональної науково-практичної конференції «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану».

Ткачук Н. А., вчитель початкових класів,: Підгородецька А. посіла І м. та Ярощук В. – ІІ м. у  Всеукраїнсьому заочному конкурс і «Стильний папір. Квіти України».  Вересюк А. – призер (ІІ м.)  у VI Всеукраїнському конкурсі творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин». Ковальчук Д. – Диплом I ст. за відмінний результат у Міжнародному дистанційному конкурсі з біології і природознавства «Олімпіс-2023 – Весняна сесія». Диплом III ст. у  Міжнародному дистанційному конкурсі з математики –  «Олімпіс – 2023 – Весняна сесія». Вчитель успішно пройшла сертифікацію вчителів початкових класів у 2022 р.

Семенюк Л. П., вчитель початкових класів: Степанюк І., призер (ІІІ м.)  обласного  фестивалю читців, присвяченому Шевченківським дням, «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській». Міліщук К. та Демчук О. отримали дипломи за 1 місце за участь  у ІІІ Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови. Демчук О. – ІІ м., Тригубець С.- ІІІ м. у Всеукраїнському екологічному конкурсі «Душа села». Учні активні учасники Міжнародного  математичного конкурсу «Кенгуру»: відмінний результат- 5 учнів, добрий результат- 2 учні. Вчитель взяла участь у V Всеукраїнській науково- практичній конференції «Особистість на шляху до духовності: досвід, педагогічна практика». Стаття «Особистість на шляху до духовних  і національних цінностей в умовах становлення Нової української школи» та у обласній науково- практичній конференції «Освіта в умовах воєнного стану в Україні». Стаття «Особливості інклюзивного навчання в Новій українській школі». 

Добровольська Н. В.,  вчитель початкових класів: Горбань А. – ІІІ м. у Всеукраїнському конкурсі «Стильний папір. Квіти України»,  Ніколайчук Ю. посіла  IV м. у  ІІІ Всеукраїнському  відкритому марафоні  з української мови та стала учасницею  Міжнародного екологічного конкурсу «Душа села». Двоє здобувачів освіти взяли участь у Міжнародому математичому  конкурсі «Кенгуру.  Всеукраїнський конкурс «Хай в серці кожної дитини живе любов до України!»  – 15 учасників. Крім того, учні взяли участь у ІІІ «Міжнародному уроці  доброти» та  у патріотичному марафоні до Дня захисника і захисниць України «Дякуємо, що живі!».  Педагог взяла  участь в науково – практичній  конференції «Освіта в умовах воєнного стану в Україні: психолого педагогічний аспект» (присвячується пам’яті А. П. Назаренка): друк статті та виступ на тему  «Розвивальне навчання здобувачів освіти як інструмент індивідуалізації навчання в умовах реалізації змішаної форми навчання та домінуючий формат роботи з обдарованими дітьми» та участь у ІІ Всеукраїнській науково – практичній  конференції «Інноваційні практики наукової освіти»: друк статті «Розвивальне навчання здобувачів освіти». Сертифікат учасника  круглого столу «STEАM-освіта: від  теорії до практики» (кафедра  UNESCO  з наукової освіти українського Державного університету ім. М. Драгоманова .)

Давидюк Г. А., вчитель початкових класів: учні є активними учасниками  інтернет- олімпіади: навчальний предмет «Українська мова та література» (3 учні): 2  учні  – Диплом І ст. (Артерчук А., Маєвський А.), 1 учень – Диплом ІІІ ст. (Акімов А.); навчальний предмет «Математика» (6 учнів): 2 учні – Дипломи І ст. (Маєвський А., Петровський Д.),  2 учні – Дипломи  ІІ ст.  (Слюсарчук М.. Акімов А.), 1 учень-Диплом ІІІ ст. (Артерчук А.), 1 учень- учасник (Киценюк М.). Маєвський А, отримав  Диплом ІІ ст. за участь в інтернет-олімпіаді предметів початкової школи. Та посів ІІІ м. у Всеукраїнському  конкурсі «Космічні фантазії-2023». Всеукраїнський інтернет конкурс  «Життя домашніх тварин» (6 учнів): 2 учні- Диплом І ст.: Петровський Д., Маєвський А., 3 учні – Диплом  ІІ ст.: Слюсарчук М., Акімов А., Снадіна С., 1 учень – Диплом   ІІІ ст. Артерчук А. Два здобувачі освіти  взяли участь у  Міжнародному проєкті-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»’. Педагог взяла участь у конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: педагогічна практика, набутий досвід», назва тез «Зростаюча особистість учня  Нової української школи у світлі духовних і національних цінностей».

Самолюк Н. О., вчитель початкових класів: 8 вихованців стали учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Коберник Д. – ІІІ м. у конкурсі  «Природні об’єкти очима дітей».

Коськовецька В. М., вчитель початкових класів: Крута М. (1 кл.)  володар Диплому ІІ ст. Всеукраїнського конкурсу  «Подорож на Південний полюс». Троє учнів стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії-2023», два здобувачі освіти  взяли участь у  Міжнародному проєкті-конкурсу , «Тарас Шевченко єднає народи»’. Педагог взяла участь у конференції  «Особистість на шляху до духовних цінностей: педагогічна практика ,набутий досвід», написання тез  «Виховання в дітей духовних і національних цінностей у Новій українській школі», висвітлення статті в науково-методичному журналі «Педагогічний вісник Поділля» (№ 2-2023), розміщувала власні публікації уроку порталі «ВсімОсвіта».

Літвінчук Г. І., вчитель початкових класів: учасник обласної науково-практичної конференції «Освіта в умовах воєнного стану в Україні».

Тимошишина Г. Л., вчитель початкових класів: Черкасова В., нагороджена Дипломом за І м. за участь у Всеукраїнському багатожанровому дистанційному конкурсі «Талановиті та незламні».

Казалінова Н. М., Вересюк Н. М., асистенти вчителів, взяли участь у роботі регіональної науково-практичної конференції «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану».

Вагомі здобутки отримали і педагоги та їх вихованці ПМК вчителів художньо-естетичного та оздоровчого циклів. Сніховська Н. А., голова ПМК, вчитель образотворчого мистецтва та мистецтва: Всеукраїнський відкритий онлайн конкурс із декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Осінні акорди – 2022» Островський А. ( 5-А кл.) . Лавренчук Ю. ( 7-Б кл.)  – ІІ м., Фурманець Б.  (6-Б кл.) – ІІІ м. Вавруш Н. (8-Бкл.)  володар  гран-прі, ще 10 учнів стали  учасниками. Всеукраїнський відкритий міський конкурс живопису імені Григорія Синиці «Кольорові Фантазії» Дячук А . ( 9-А кл.) – І м. Міжнародний Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької творчості WАRSАW TORONTO – 2022 Гурінович О. (6-А кл.), Дячук А. (9-А кл.)  – І м., Рєзнік А. ( 6-В кл.)  – ІІІ м. Міжнародний Канадсько-український фестиваль дитячої творчості та юнацької творчості KYIV TORONTO – 2022 і  ІІІ Мінародний двотуровий фестиваль «Лютий фест», Муштин Д. (9-А кл.) та Муштин В. (7-Б кл.)  – ІІм. Муштин Д. переможець (І м.)  трьох конкурсів: LX Міжнародний  двотуровий фестиваль «Ти – майбутнє України», Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Мистецтво для Батьківщини», Міжнародний конкурс мистецтв «Mаestro», ІІІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!». Казалінова О. ( 6-А кл.) – І м. Обласна заочна  виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Вчитель нагороджена Дипломами та подяками від організаторів конкурсів за підготовку учасників.

Чернушич Т. А., вчитель трудового навчання:  Котик С. (9-Б кл.) отримала Диплом Лауреата І ст. , Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ProКреатив» «Декоративно-ужиткове мистецтво», створення об’ємних композицій. Філюс А. (9-Б кл.) Диплом Лауреата І ст., Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ProКреатив”»  «Декоративно-ужиткового мистецтво». Бісероплетіння. Перепелиця А. (8-Б кл.) Диплом  І ст., Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Новий рік – рік перемоги» «Декоративно-ужиткове мистецтво». Ребекевша А. (8-А кл.)   Диплом лауреата І премії, Міжнародний  двотуровий фестиваль – конкурс «Все буде Україна 2023». Карась Б. (7-Б кл.)   Диплом лауреата І ст. , Міжнародний конкурс мистецтв Шанс Ленд Festival за створення творчих робіт: «Український стиль» у номінаціях: «Декоративно-ужиткове мистецтво»   «Бісероплетіння» та Грамота за ІІІ м.,  обласна заочна виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край». Чернушич К. (10-А кл.) Грамота за  ІІ м. Чернушич  А. (5-Б кл.) Диплом ІІ м., ІІІ Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи «Єврофест – 2023» , конкурс постерів  «Україна – європейська держава. Перспективи України в ЄС». Філюс А. ( 9-Б кл) І м.,  Всеукраїнський  багатожанровий творчий конкурс  «Перлина мистецтв», номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво» «Смарагдова мрія Роксолани». Вчитель відзначена сертифікатом за участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта в інформаційному суспільстві: сучасні виклики та перспективи».

Ланова Т. М., вчитель фізкультури: увійшла у 10 найкращих вчителів фізкультури  у Всеукраїнському конкурсі  «Посилка успіху Klitschko Foundation». Всеукраїнський конкурс  «Спортивна Зміна від Parimatch Foundation (увійшла в 30 найкращих педагогів).

Скавінська О. К., вчитель фізкультури, учасник Всеукраїнського  конкурсу «Інновації тіловиховання».

Мушинський В. Л., вчитель фізкультури: Всеукраїнський україно-швейцарський конкурс «Будь активним заради миру», Всеукраїнський конкурс  «Грай за рівність Klitschko Foundation». Загородній Р. (6-В кл.) – ІІІ м. у обласній заочній  виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Літні сільські спортивні ігри з футболу серед команд сільських та селищних громад та ДЮСШ «Хто ти майбутній олімпієць?» (І м.). Районні змагання з міні футболу серед дворових команд ( Шепетівка)  (І м.) Участь у найбільшій Всеукраїнській онлайн-руханці до Всеукраїнського дня руху заради здоров’я. Вчитель нагороджений Грамотою МОН України за участь у Всеукраїнському Кейсі кращих практиків з фізичної культури, Подякою Міністерства молоді та спорту України за підписом Вадима Гутцайт. Співавтор збірки вчительських історій під час війни «Жити, щоб навчати», презентація якої відбулася у квітні 2023 р. у м. Київ в Освіторі ХАБ.

Шиманюк А. П, керівник  гуртка з пішохідного туризму, вихованці гуртка  учасники та переможці змагань в м. Хмельницькому, м. Славуті, м. Нетішині , с. Судилків  в номінаціях долання та виконання етапів на «Індивідуальній», «Зв’язці» та «Командній» туристичних смугах перешкод. Вчитель нагороджений  Грамотою та Медаллю за здійснення підготовки учнів.

15 педагогів (Мушинський В. Л., Береговська Н. О., Сніховська Н. А., Чернушич Т. А., Казалінова Н. М., Мельник З. П., Ляшенко О. Г., Одудько Л. І, Ткачук Н. А., Ковальська Г. А., Добровольська Н. В., Семенюк Л. П., Регула Т. А., Ланова Т. М., Алфьорова О. М.)  успішно пройшли  тренінг-практикум Товариства Червоного Хреста України по навчанню населення наданню першої допомоги.

На щорічну обласну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» цьогоріч подано 4  творчих розробки педагогічних працівників: електронний навчальний колективний посібник вчителів математики  Верхогляд Ю.Ю,  Остапчук О. В., Рачок Ю. В. «Кейс уроків з теми «Звичайні дроби» (6 клас НУШ);  Гунько Н. М., навчальний посібник з хімії «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» (дидактичні матеріали); Григоренко Д. В., вчитель-логопед,  «Використання логічних блоків З. Дьєнеша і паличок Д. Кюїзенера як інноваційна технологія для мовленнєвого розвитку дітей»; Шиманюк А. П., керівник туристичного гуртка, «Туризм на всі ОК» (методичні рекомендації з вивчення техніки пішохідного туризму). Представлені закладом роботи   є основою для удосконалення освітньо-виховного процесу, модернізації методичної роботи та впровадження ефективних педагогічних інновацій в освітню систему ліцею.

Слід відмітити й плідну роботу усіх учасників освітнього процесу в умовах карантину в дистанційному режимі. Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладу з освіти  в умовах обмеження освітнього  процесу  педагоги ліцею використовували переважно різноманітні форми дистанційного навчання  Google Meet,  Classroom-Viber .

Разом з тим в організації методичної роботи є певні проблеми:

– потребує активізації робота щодо участі педагогів ліцею у конкурсах фахової майстерності, зокрема конкурсі  «Вчитель року»; сертифікації педагогів;

– не у повній мірі використовується творчий  потенціал  вчителів у системі методичної роботи різних рівнів; 

– потребує активізація робота щодо розробки  авторських  навчальних  програм ;

– не  ефективною була діяльність Web-сайту   закладу освіти;

– окремі засідання школи ППД, школи педмайстерності, школи встановлення вчителя, Школи молодого і малодосвідченого вчителя, Школа ініціативності та підприємливості вчителя носили формальний характер

– важливою складовою методичної роботи залишається робота з обдарованими учнями;

– слід активізувати роботу щодо зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я  усіх учасників освітнього процесу;

– потребує пожвавлення питання залучення батьків до участі в освітньому процесі, особливо підчас навчання в режимі онлайн.

Освітнє середовище, джерела фінансування Судилківського ліцею.

Наша школа здійснює освітню діяльність в одній двоповерховій будівлі, маючи в своєму арсеналі 37 навчальних кабінетів, 2 спортзали, 3 майстерні, актову залу, медіатеку, ресурсну кімнату, кабінет ЛФК, 2 спортмайданчики, футбольне поле з штучним покриттям, тренажерний майданчик.

В ліцеї дотримуються вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України 25.09.2020 р. № 2205.

Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень відповідає санітарним вимогам. Усі навчальні приміщення закладу освіти мають природне освітлення, проте рівень штучного освітлення в окремих навчальних кабінетах є недостатнім. Для захисту від прямих променів сонця вікна більшості навчальних кабінетів облаштовані поворотними жалюзями та ролетами.

У зв’язку з відсутністю укриття очною формою навчання були охоплені лише учні 1-4 класів впродовж травня-червня

 Під час перерв проводиться провітрювання навчальних кабінетів та вологе прибирання коридорів. Спостереження показало, що здобувачі освіти дотримуються питного режиму шляхом використання індивідуальних ємностей з водою, якими їх забезпечують батьки, хоча у шкільній їдальні теж організовано доступ до питної води.

Харчування здобувачів освіти забезпечується роботою штатних кухарів з відповідною освітою та кваліфікацією.

Гарячим харчуванням охоплено 222 учнів 1-4 класів , що становить 91%, з них – безкоштовно 53 дитини пільгових категорій.

Адміністрацією ліцею забезпечується постійна координація процесу організації харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до харчоблоку, проводиться контроль щодо організації безоплатного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», дітей учасників бойових дій.

У закладі наявний банк даних на дітей, які потребують дієтичного харчування, який систематично поновлюється. Забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами здійснюється відповідно до Додатку 11 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (п. 11 р. IV).

Для приготування їжі використовується нове сучасне обладнання різноманітного функціонального спрямування, встановлене в ході реалізації спільного проекту Судилківської сільської ради та Мінрегіонбуду, розпочатого у 2017 році (проект реалізовано відповідно до державних будівельних норм України ДБНВ.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 30.11.2018 р. № 32).

В освітньому закладі буфет відсутній, проте в їдальні працює пекар-кухар, який щодня готує свіжу випічку до обіднього столу.

Окрім того, їдальня оформлена і облаштована сучасними меблями у теплій кольоровій гамі, що є важливим елементом адекватного сприйняття вигляду їжі.

Харчування в ліцеї організовано таким чином, що на кілька тижнів складаються сезонні меню. Страви готуються за технологічними картками, які відповідають оновленим вимогам і нормам харчування. Меню шкільної їдальні зазнало змін, зараз у нього включено топові страви із збірника рецептів Євгена Клопотенка, кулінарного експерта, автора і керівника проекту CultFood, команда якого упродовж трьох років займалась розробкою шкільного харчування. Необхідно зазначити, що це допомогло вирішити проблему безграмотно скомбінованої та одноманітної їжі в харчуванні.

У їдальні освітнього закладу дотримуються всі санітарно-епідеміологічні вимоги до організації харчування дітей, про це свідчить той факт, що за час роботи в ліцеї не було зафіксовано жодного випадку захворювання кишковою інфекцією з вини їдальні.

Кожен учитель має робоче місце. У коридорах облаштовані місця для відпочинку учнів.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться вчасно. У кабінетах підвищеного ризику оприлюднено правила поведінки під час навчальних занять.

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при керівнику. Адміністрація ліцею пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці, про що видано відповідні посвідчення.

У закладі розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку з учасниками освітнього процесу. Впродовж підзвітного періоду в школі не зафіксовано жодного випадку травматизму як невиробничого так і виробничого.

У закладі наявна мережа Інтернет з вільним доступом. Усі опитані учні підтвердили, що поінформовані закладом освіти з питань безпечного використання мережі Інтернет, однак менше половини батьків вважають, що робота з ними щодо безпечного використання мережі Інтернет не проводиться або проводиться нерегулярно.

На вебсайті закладу освіти розміщено підбірку тематичної інформації, яка періодично поновлюється, проте лише окремі батьки вказали, що отримують інформацію про діяльність освітнього закладу через вебсайт.

У ліцеї налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. Усі опитані педагогічні працівники вказали, що у закладі застосовуються заходи, що допомагають їм адаптуватись до змін умов праці: проводяться консультації, організовано педагогічне наставництво. 3 учнями першого класу проводяться адаптаційні заняття, індивідуальні бесіди, здійснюється консультування батьків.

Фактів, пов’язаних з булінгом,  погіршенням психологічного та фізичного стану здобувачів освіти під час освітнього процесу, не встановлено.

За період з 01.09.2022  р. по 23.06.2023 р. в Судилківському ліцеї соціально-психологічною службою в учнівському середовищі були проведені такі профілактичні заходи щодо протидії та профілактики булінгу:

 1. Діагностична робота: анкетування, опитування, спостереження з метою визначення актуальності проблеми жорстокого поводження та насильства над дітьми.
 2. Заняття з елементами тренінгу «Безпечний інтернет або я вмію безпечно користуватись інтернетом», «СТОП булінг»;
 3. Семінар-практикум для учнів «Соціальні мережі в житті підлітків»;
 4. Тренінг «Вбережи себе від небезпечних онлайн-квестів для підлітків», «Інформаційна безпека в інтернеті».
 5. Бесіди: «Що я знаю про булінг?», «Булінг в учнівському середовищі», «Вирішення конфліктів мирним шляхом».
 6. Інформаційні стенди, куточки, поширення онлайн-пам’яток для батьків.
 7. Співпраця зі спеціалістами, що працюють у сфері подолання насильства та жорстокості: представники ССД, поліції.
 8. Проведення щорічної акції «16 днів проти насильства», яка в нетрадиційній творчій формі розкриває специфіку проблеми.

Більшість із вказаних заходів було проведено в дистанційному режимі.

Однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності стало поширення агресії та насильства у суспільстві, особливо серед дітей. Прикро те, що конфлікти виникають найчастіше через дрібниці, через  невміння спілкуватися, небажання зважати на потреби інших людей, надмірну агресивність.

З цією метою у Судилківському ліцеї протягом 2022-2023 н. р. працювала Шкільна служба порозуміння, до якої увійшли 10 учнів ліцею. Учні-медіатори на засіданнях Шкільної служби порозуміння знайомились з  прийомами  медіації та вчились розв’язувати конфлікти мирним шляхом.

Протягом навчального року до медіаторів ШСП було чотири звернення учнів  про допомогу вирішити конфлікт. Так як основним принципом медіації є добровільність, не всі сторони конфлікту готові вирішувати конфліктну ситуацію. Позитивний результат медіації досягається тоді, коли всі учасники конфлікту налаштовані на позитивне сприйняття ситуації та серйозний підхід до її вирішення.

Фінансування закладу в 2022-2023 н. р. здійснювалося  за рахунок бюджетних коштів.

80% всіх витрат складають витрати на заробітну плату працівникам та витрати, пов’язані із утриманням приміщення (це послуги пов’язані з тепло-, водо- та енергопостачанням, вивозом  побутових відходів,  обслуговування мережі інтернету). Основними статтями витрат стали:

Придбання торфяних брикетів – 58838 грн.

Канцтовари – 1000 грн.

Сіль таблетована для фільтрів – 4989,96 грн.

Господарські товари – 12369 грн.

Обслуговування автобусів – 2050,81 грн.

Пальне для порізки дров – 3860 грн.

Придбання вогнегасників – 26664 грн.

Обладнання укриття – 6557,50 грн.

Генератор – 19254 грн.

Крім того, Дитя́чий фонд ООН, ЮНІСЕФ впродовж року надав благодійну допомогу у вигляді:

Канцтоварів – 4136 грн.

Комп’ютерної техніки (лепбуки) – 128917,32  грн.

Заміна лінолеуму – 66708 грн.

Рюкзаки для першокласників – 7402,92 грн.

 Результати самооцінювання закладу за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до наказу по ліцею №93-ОД від31.08.2022р. «Про створення робочої групи по самооцінюванню», з метою забезпечення дієвої реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, було проведено самооцінювання роботи колективу за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти».

З метою організації чіткої роботи для здійснення самоаналізу створено робочу групу, було залучено представників учнівського самоврядування та батьків здобувачів освіти. Робоча група вивчала питання відповідно до рекомендацій в «Абетці для директора»

Опитування проведено серед учителів, батьків та старшокласників.  Робочою групою здійснено аналіз результатів опитування, вивчено документацію, проведено співбесіди, переглянуто портфоліо, зошити спостережень (НУШ), індивідуальні програми розвитку учнів з ООП.

Детальні результати розміщені на сайті. В загальному ж по критеріях можна підсумувати по нижче наведеним  критеріям

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання учнів оприлюднено у різних формах (на сайті, паперовий варіант у папках учителів для використання на уроках, інформаційні стенди).

80% опитаних здобувачів освіти відзначають, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів у різних формах.

Більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання їхніх результатів навчання визначеним у закладі способом, у тому числі від педагогічних працівників.

69% здобувачів освіти відзначають, що вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують. 29% відзначають, що вчителі в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, а аргументують оцінку лише на прохання учня. Також учні зазначили, що їхня думка вислуховується і враховується вчителями під час проведення уроків: 53% – так, з більшості предметів; 37%- враховується з окремих навчальних предметів. Разом 93%.

Переважна кількість учнів зазначила, що отримують зворотній зв’язок від учителів щодо свого навчання шляхом аргументації та пояснення виставлення оцінок, аналізу допущених помилок, визначення шляхів покращення результатів навчання , заохочення до подальшого навчання.

80% опитаних батьків засвідчили, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень. 98% вказали, що отримують зворотній зв’язок з учителями (з них: 54%-так; 30%-переважно так; 14% – іноді).

82% учителів зазначили, що інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року; 98% – перед виконанням роботи; 54%-пояснює індивідуально. Також ними зазначено, що для комунікації з батьками вони використовують батьківські збори (82%), індивідуальне спілкування (100%). Педагоги адаптують критерії МОН до умов роботи закладу – 82%, розробляють власні, зокрема разом із дітьми – 12%.

2.1.2. Система оцінювання в закладі сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.

Основний підхід педагогічного колективу, на якому ґрунтується оцінювання – компетентнісний, який передбачає позитивне оцінювання досягнень учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини та ґрунтуються на вмінні учня аргументувати і висловлювати свою думку. Переважна більшість учнів зазначила під час опитування, що учителі їх підтримують, вірять у їх успіхи, поважають, допомагають на їх прохання.

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання справедливим і об’єктивним.

53% здобувачів освіти вважають оцінювання результатів їхнього навчання в закладі освіти справедливим і об’єктивним. Ще 38% здобувачів освіти вважають, що вчителі у більшості випадків оцінюють справедливо. Разом 93%

Думка батьків щодо справедливості оцінювання повністю збігається з учнівською. І становить теж 93%

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.

У ліцеї проводиться внутрішній моніторинг результатів навчання здобувачів освіти (не менше ніж двічі упродовж навчального року з усіх предметів) інваріантної частини. Результати навчальних досягнень аналізуються на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях.

Моніторингові дослідження, щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктивності системи оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються у вигляді порівняльного аналізу у початковій, базовій та старшій школі з підсумковим оцінюванням і є одним із чинників визначення надійності системи оцінювання навчальних досягнень учнів та вироблення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи для підвищення якісного показника навчальних досягнень.

Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, засіданнях атестаційної комісії педагогічних працівників.

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначаються чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх коригування, помітний позитивний результат цих рішень (наявна позитивна динаміка в показниках розвитку здобувачів освіти).

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання.

Впроваджена система формувального оцінювання сприяє особистісному поступу здобувачів освіти. Більшість учителів використовують у своїй роботі формувальне оцінювання (згідно з опитуванням), відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися. Для учнів з особливими освітніми потребами розробляються індивідуальні програми розвитку, реалізацію яких забезпечують команди психолого-педагогічного супроводу.

13% учнів зазначили, що результати оцінювання спрямовані на відстеження індивідуального прогресу у навчанні, 61% – визначення рівня знань, умінь і навичок.

80% педагогічних працівників відзначають, що вони для оцінювання здобувачів освіти використовують формувальне оцінювання.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

Колектив ліцею намагається сприяти формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання. Учні отримують можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності, необхідну допомогу в різних формах (консультації, індивідуальні завдання, допомога у підготовці до участі в учнівських олімпіадах, науково-дослідницькій діяльності тощо).

Переважна більшість здобувачів освіти відповідально ставиться до процесу навчання. 50% опитаних учнів відзначають, що вони відповідально ставляться до навчання, усвідомлюючи його важливість для подальшого життя.

85% здобувачів освіти відзначає, що їх результати навчання залежать виключно від їх праці та наполегливості.

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

Учителі забезпечують розвиток в учнів уміння самооцінювання та самомотивації. Переважна більшість учителів організовують самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти. 88% педагогічних працівників відзначають, що вони для оцінювання здобувачів освіти використовують самооцінювання учнями.74% – взаємне оцінювання учнів.

44% здобувачів освіти відзначають, що вони постійно здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять. 33% здобувачів освіти відзначають, що вони здебільшого здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять .

Загальна оцінка даного напряму – 3,02, що відповідає достатньому рівню

Ще один навчальний рік примножив досвід роботи, який додасть ще більше сил та натхнення на нові здобутки та досягнення.

ДЯКУЮ КОЖНОМУ ОСОБИСТО І ВСІМ РАЗОМ!!!

Попереду багато  складної, кропіткої роботи:

–    Найперша необхідність – УКРИТТЯ

–    Продовжити роботу з впровадження основних положень НУШ;

–  Впроваджувати принципи педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці усіх учасників освітнього процесу та принципу дитиноцентризму;

–   Створити умови для забезпечення безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

–   Забезпечити умови для соціального захисту дітей пільгових категорій та для навчання і розвитку талантів обдарованих учнів;

–   Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності;

–  Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу;

–  Забезпечити ефективну взаємодію з громадськістю ,з метою розвитку учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи;

–  Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов під час освітнього процесу;

– Удосконалювати навчально-матеріальну базу школи, впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

–  Удосконалювати форми і методи дистанційного, змішаного навчання.

 Хочу, щоб у новому навчальному році девіз  колективу: «Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх» підтверджувався реальними справами.

ПЕРЕМОГИ НАМ УСІМ!