Позначка: Депутат Верховної Ради України Роман Мацола