Стратегія розвитку освітнього закладу на 2018-2022 рр.

Cтратегічна програма розвитку освітнього закладу на 2018-2022 рр. була схвалена на засіданні педагогічної ради школи (протокол № 1 від 30.08.2018 р.) і затверджена на засіданні Ради школи (протокол № 1 від 30.08.2018 р.).