ПротиДІЙ торгівлі людьми

25/07/2018 0 від Наталія Ребекевша
ПротиДІЙ торгівлі людьми

протидіяОднією з проблем, що стоять сьогодні перед Україною та світовою спільнотою, є торгівля людьми.

Це негативне явище може виявлятися у різних формах — від викрадення людей до їх продажу з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. Жертви торгівлі людьми використовуються для примусової праці, у порнобізнесі, як донори для трансплантації тканин і органів тощо.

Торгівля дітьми – здійснення з метою експлуатації і вербування, перевезення, передачі, приховування або отримання дітей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примушування, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю становища, або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для отримання згоди особи, котра контролює іншу особу.
Існують різні способи використання дітей:
– примусове використання в збройних конфліктах;
– примусове усиновлення;
– примусове донорство;
– примусова праця;
– примусові секс-послуги.
Основними елементами в акті торгівлі є:
– купівля-продаж дитини;
– обман;
– насильство;
– боргова кабала;
– експлуатація різних можливостей та здібностей людини.
Дітей використовують здебільшого у жебрацтві та як дешеву робочу силу на некваліфікованих роботах або в розповсюдженні наркотиків серед підлітків.
Причини втягнення дітей у комерційну сексуальну експлуатацію:
– примус батьків чи опікунів;
– безпритульні діти;
– нарко- й алкоголезалежні.
– уявлення про легкість і швидкість заробітку та непотрібність здобуття освіти;
– недбале та безвідповідальне ставлення батьків, які не задовольняють основні життєві потреби дитини;
– жорстоке поводження в сім’ї, сексуальне насильство, психологічний тиск або побої.
Незважаючи на здійснення певних заходів щодо протидії торгівлі людьми проблема залишається актуальною.

Ситуація, що склалася, потребує консолідації зусиль усіх небайдужих до  проблеми торгівлі людьми.
Тож вкрай важливим і необхідним є створення умов для протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності роботи з виявлення таких злочинів та осіб, що їх учиняють, вирішення питання щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми.