Профільне навчання

Профільне навчання


Профільне навчанняВ старших класах нашої школи 
діють два профілі навчання: історичний профіль та профіль іноземної філології.

Додатковий час на предмети інваріантної складової, курси за вибором Кількість годин на тиждень
11 клас
Українське відродження в ХХ столітті 0,5
Профільне навчання:

– вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу. Реалізація цього завдання сприяє організації профільного навчання, яке впроваджено в Судилківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Мета профільного навчання:

– забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основні завдання профільного навчання:
 • створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;
 • формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;
 • забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.
Профільне навчання ґрунтується на таких принципах:
 • фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);
 • варіативності й альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);
 • наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);
 • гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю);
 • діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).
Відповідно враховані такі умови:
 • вивчення освітніх потреб і природних нахилів учнів;
 • планування перспективи здобуття подальшої освіти випускників;
 • підбір якісного кадрового складу педпрацівників;
 • аналіз стану соціально-культурного середовища;
 • створення матеріально-технічної бази.
Нормативно-правові документи, що регламентують профільне навчання

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *