Про учнівське самоврядування в школі

Створюючи систему учнівського самоврядування, ми ставили перед собою такі завдання:
1. Через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;
2. Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з них;
3. Сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму;
4. Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань;
5. Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови;
6. Ознайомити учнів із різними демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні.

Основні сфери діяльності учнівського самоврядування:

1. Організаторська сфера
Організаторська діяльність педагогів (керівників) школи має на меті:
• впорядкувати роботу органів учнівського самоврядування (конкретних учнів, відповідальних за певний напрям роботи);
• надати їхній діяльності планомірного характеру;
• допомагати в організації діяльності.
2. Комунікативна сфера
Налагодження педагогічних доцільних ділових міжособистісних відносин між:
• педагогами-консультантами й учнями, відповідальними за певний напрямок роботи;
• педагогічними працівниками й учнями — керівниками органів учнівського самоврядування;
• педагогічним і учнівським колективами.
3. Діагностична сфера
Педагогічні працівники школи мають здійснювати аналіз своєї щоденної діяльності в контексті педагогічного управління учнівським самоврядуванням, виявлення успіхів та недоліків у роботі його органів.

Етапи розвитку шкільного самоврядування:

1. Вивчення мети і змісту демократизації учнівського життя;
2. Вивчення рівня учнівського самоврядування (ступінь громадської активності учнів);
3. Планування та організація спільної роботи вчителів і учнів щодо формування демократичних відносин;
4. Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливого фактору демократизації шкільного життя;
5. Гласність, створення атмосфери вільного висловлювання думки, різноманітні шляхи активізації співпраці як важлива умова демократизації;
6. Використання нестандартних форм виховної роботи;
7. Органи Самоврядування в системі освіти.

Структура учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільний і класний рівні.
Розвинена система самоврядування потребує забезпечення:
• чіткого взаємозв’язку органів самоврядування класів із загальношкільними;
• консультативного педагогічного управління органами самоврядування обох рівнів з боку педагогічних працівників школи.
Структура самоврядування динамічна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *