Організація та керівництво науково-дослідницькою роботою

Час поставив перед школою головне завдання: займатися пошуком та розвитком індивідуальності. Це динамічний процес. Сама особистість, вчитель-новатор, середовище – чи не найважливіші чинники, які відіграють, на мою думку, провідну роль у виявленні та розвитку талантів і здібностей. З цією метою в окрузі існує система пошуку обдарованих дітей. Головне завдання пошуку – дати змогу учневі розвити свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів.
Виходячи з завдань, мети роботи з обдарованими учнями ми вийшли на структуру методичної роботи з питань роботи з обдарованими дітьми в окрузі. Щоб навчальний заклад став центром роботи з обдарованими дітьми необхідно здійснити підготовчу роботу. Питання роботи розглядаємо на методичній раді, далі діагностико-корекційна робота, аналіз рівня навчальних досягнень учнів та рівня компетенції вчителів через призму ефективних та доцільних форм методичної роботи з виходом на колективні, групові і індивідуальні форми роботи і атестацію вчителя.
Успіх дослідницької роботи прямо залежить від чіткої й ефективної організації діяльності учня. Протягом останніх кількох років нами накопичений певний досвід керівництва дослідницькою роботою учнів.
В окрузі існує цільова програма роботи з обдарованими дітьми, в основі якої лежить вирішення проблеми пошуку та діагностики обдарованих учнів та залучення їх до написання науково-дослідницьких робіт.
Визначена структура науково-дослідницької роботи, на педагогічній раді затверджується план наукового товариства учнів. Створено і діє науково-педагогічне товариство «Новатор», яке забезпечує належну загально-організаційну підготовку учнів, систему розвитку інтересу і потреби в науковій діяльності.
Кожна робота, що виконується для конкурсу має чітко визначену тему і розплановані цілі. Бажано, щоб тема була запропонована самим школярем, він сам збирає і систематизує наукові дані,- це етап пошуку і консультацій, педагог допомагає в вибору літератури. У науковому дослідженні найважливіше місце посідає саме дослідницька робота. Захист робіт
відбувається у грудні місяці на науково практичній конференції в присутності учнів і предметного журі.
Отже, для організації та керівництва науково-дослідницькою роботою в окрузі:
1. Створено інформаційний освітній простір в межах округу, що дає змогу правильно планувати діяльність навчальних закладів.
2. Поширюється досвід вчителів щодо ефективного впровадження системи роботи з організації та керівництва науково- дослідницькою роботою.
3. Створюється система роботи з залучення всіх учасників навчально- виховного процесу до розвитку обдарованості дитини.
4. Сформовано банк даних обдарованих дітей, що дає змогу від стежити динаміку та результативність їхнього розвитку.
5. Відбувається координація навчально-виховних та позашкільних закладів району з розвитку обдарованості учнів. Вироблення єдиної стратегії щодо створення належних для цього умов.
6. Надання обдарованим учням можливості розвивати здібності через залучення їх до роботи в науковому товаристві.
7. Прогнозування матеріальних та фінансових витрат на створення належних умов розвитку обдарованої особистості.

 

Організаційно-функціональний зміст роботи шкільного наукового товариства ЕРУДИТ в Судилківському освітньому окрузі
Організаційно-функціональний зміст роботи шкільного наукового товариства ЕРУДИТ в Судилківському освітньому окрузі
Організаційно-функціональний зміст роботи шкільного наукового товариства ЕРУДИТ в Судилківському освітньому окрузі.zip
65.2 KiB
9 Downloads
Details
модель шкільного наукового товариства ЕРУДИТ
модель шкільного наукового товариства ЕРУДИТ
модель шкільного наукового товариства ЕРУДИТ.zip
20.6 KiB
9 Downloads
Details
Положення про шкільне наукове товариство ЕРУДИТ
Положення про шкільне наукове товариство ЕРУДИТ
Положення про шкільне наукове товариство ЕРУДИТ.zip
46.5 KiB
8 Downloads
Details
Педагогічне наукове товариство Новатор
Педагогічне наукове товариство Новатор
Педагогічне наукове товариство Новатор.zip
39.8 KiB
8 Downloads
Details
Структура методичної роботи з питання організації науково-дослідницької роботи в окрузі - 0001
Структура методичної роботи з питання організації науково-дослідницької роботи в окрузі - 0001
Структура методичної роботи з питання організації науково-дослідницької роботи в окрузі - 0001.zip
16.7 KiB
11 Downloads
Details