Організація та керівництво науково-дослідницькою роботою

Час поставив перед школою головне завдання: займатися пошуком та розвитком індивідуальності. Це динамічний процес. Сама особистість, вчитель-новатор, середовище – чи не найважливіші чинники, які відіграють, на мою думку, провідну роль у виявленні та розвитку талантів і здібностей. З цією метою в окрузі існує система пошуку обдарованих дітей. Головне завдання пошуку – дати змогу учневі розвити свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів.
Виходячи з завдань, мети роботи з обдарованими учнями ми вийшли на структуру методичної роботи з питань роботи з обдарованими дітьми в окрузі. Щоб навчальний заклад став центром роботи з обдарованими дітьми необхідно здійснити підготовчу роботу. Питання роботи розглядаємо на методичній раді, далі діагностико-корекційна робота, аналіз рівня навчальних досягнень учнів та рівня компетенції вчителів через призму ефективних та доцільних форм методичної роботи з виходом на колективні, групові і індивідуальні форми роботи і атестацію вчителя.
Успіх дослідницької роботи прямо залежить від чіткої й ефективної організації діяльності учня. Протягом останніх кількох років нами накопичений певний досвід керівництва дослідницькою роботою учнів.
В окрузі існує цільова програма роботи з обдарованими дітьми, в основі якої лежить вирішення проблеми пошуку та діагностики обдарованих учнів та залучення їх до написання науково-дослідницьких робіт.
Визначена структура науково-дослідницької роботи, на педагогічній раді затверджується план наукового товариства учнів. Створено і діє науково-педагогічне товариство «Новатор», яке забезпечує належну загально-організаційну підготовку учнів, систему розвитку інтересу і потреби в науковій діяльності.
Кожна робота, що виконується для конкурсу має чітко визначену тему і розплановані цілі. Бажано, щоб тема була запропонована самим школярем, він сам збирає і систематизує наукові дані,- це етап пошуку і консультацій, педагог допомагає в вибору літератури. У науковому дослідженні найважливіше місце посідає саме дослідницька робота. Захист робіт
відбувається у грудні місяці на науково практичній конференції в присутності учнів і предметного журі.
Отже, для організації та керівництва науково-дослідницькою роботою в окрузі:
1. Створено інформаційний освітній простір в межах округу, що дає змогу правильно планувати діяльність навчальних закладів.
2. Поширюється досвід вчителів щодо ефективного впровадження системи роботи з організації та керівництва науково- дослідницькою роботою.
3. Створюється система роботи з залучення всіх учасників навчально- виховного процесу до розвитку обдарованості дитини.
4. Сформовано банк даних обдарованих дітей, що дає змогу від стежити динаміку та результативність їхнього розвитку.
5. Відбувається координація навчально-виховних та позашкільних закладів району з розвитку обдарованості учнів. Вироблення єдиної стратегії щодо створення належних для цього умов.
6. Надання обдарованим учням можливості розвивати здібності через залучення їх до роботи в науковому товаристві.
7. Прогнозування матеріальних та фінансових витрат на створення належних умов розвитку обдарованої особистості.

 

Організаційно-функціональний зміст роботи шкільного наукового товариства ЕРУДИТ в Судилківському освітньому окрузі
Організаційно-функціональний зміст роботи шкільного наукового товариства ЕРУДИТ в Судилківському освітньому окрузі
Організаційно-функціональний зміст роботи шкільного наукового товариства ЕРУДИТ в Судилківському освітньому окрузі.zip
65.2 KiB
12 Downloads
Details
модель шкільного наукового товариства ЕРУДИТ
модель шкільного наукового товариства ЕРУДИТ
модель шкільного наукового товариства ЕРУДИТ.zip
20.6 KiB
40 Downloads
Details
Положення про шкільне наукове товариство ЕРУДИТ
Положення про шкільне наукове товариство ЕРУДИТ
Положення про шкільне наукове товариство ЕРУДИТ.zip
46.5 KiB
33 Downloads
Details
Педагогічне наукове товариство Новатор
Педагогічне наукове товариство Новатор
Педагогічне наукове товариство Новатор.zip
39.8 KiB
32 Downloads
Details
Структура методичної роботи з питання організації науково-дослідницької роботи в окрузі - 0001
Структура методичної роботи з питання організації науково-дослідницької роботи в окрузі - 0001
Структура методичної роботи з питання організації науково-дослідницької роботи в окрузі - 0001.zip
16.7 KiB
14 Downloads
Details