Навчання дітей з особливими освітніми потребами

04/09/2019 0 від Наталія Ребекевша
Навчання дітей з особливими освітніми потребами

З 2017 року в Судилківському ліцеї навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Для цього в освітньому закладі створено належні умови:ін пандус, кімнати гігієни, обладнані згідно вимог для закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами.  

З учнями проводяться корекційні заняття в спеціально обладнаній ресурсній кімнаті, в логопедичному кабінеті, в кабінеті психолога, в кабінеті ЛФК.

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ІНКЛЮЗИВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ УЧНЯ ПОДАЮТЬ:

заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);

документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

комплексну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) (для осіб з особливими освітніми потребами).